You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <recentchanges rccontinue="2019-06-16T13:11:10Z|75038" />
 </query-continue>
 <query>
  <recentchanges>
   <rc type="edit" ns="0" title="9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek" rcid="75048" pageid="7632" revid="57604" old_revid="57603" timestamp="2019-06-18T23:44:28Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek" rcid="75047" pageid="7632" revid="57603" old_revid="57601" timestamp="2019-06-18T23:39:09Z" />
   <rc type="new" ns="0" title="11. Teorie a modely pracovní zátěže; Klasifikace stresorů; Ukazatelé zátěže a prevence" rcid="75046" pageid="7636" revid="57602" old_revid="0" timestamp="2019-06-18T23:31:38Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek" rcid="75045" pageid="7632" revid="57601" old_revid="57565" timestamp="2019-06-18T23:31:10Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie" rcid="75044" pageid="7631" revid="57600" old_revid="57599" timestamp="2019-06-18T23:12:21Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie" rcid="75043" pageid="7631" revid="57599" old_revid="57598" timestamp="2019-06-18T23:11:31Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie" rcid="75042" pageid="7631" revid="57598" old_revid="57566" timestamp="2019-06-18T23:09:37Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy" rcid="75041" pageid="7617" revid="57597" old_revid="57596" timestamp="2019-06-17T18:03:57Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy" rcid="75040" pageid="7617" revid="57596" old_revid="57572" timestamp="2019-06-17T17:49:08Z" />
   <rc type="edit" ns="0" title="22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií" rcid="75039" pageid="7628" revid="57595" old_revid="57594" timestamp="2019-06-16T13:14:12Z" />
  </recentchanges>
 </query>
</api>