Poruchy pozornosti

 • pozornost = prosexie
 • aktivita/funkce, která je definována jako směr vnímání, schopnost vybírat určité vjemy
 • podílí se na ní: kvalita soustředění, kvalita vědomí, vytrvalost/stálost pozornosti, kapacita (schopnost vnímat to množství informací kolem)
 • schopnost klást myšlenkové obsahy tak, aby byl proces myšlení správný → součást kvality myšlení

dva typy pozornosti:

 1. pasivní pozornost - bezděčná, protivolní, nepodmíněná
 2. aktivní pozornost - volní, snaha držet myšlenky, myšlenkový obsah, tak jak má být (součást determinující linie)
 • roztržitost – je způsobena nadměrnou koncentrací na vnitřní psychické obsahy
 • nadměrná fluktuace – těkavost – každý nový podnět (i nevýznamný) upoutává pozornost
 • zúžená pozornost neboli tunelové vidění - panika, která vzniká na základě toho, že osoba má pocit, že situaci nemá pod kontrolou, a že ji není schopen zvládnout

Mnohé poruchy vnímání lze vysvětlit aktivací nevhodného schématu (scénáře – např. zaklepání na dveře před vstupem do vlastní kanceláře), lidé se dopouští chyb, pokud jsou nuceni pozměnit nějaký rutinní postup (scénář).

Aprosexie

 • úplná ztráta pozornosti
 • týká se všech složek, v plné intenzitě, nesoustředěnost u těžkých melancholických a těžkých dementních stavů, těžkých psychóz, somnolence, soporu, mrákotných stavů
 • patologický jev, za normálních okolností nenastává

Hypoprosexie

 • snížená kvalita pozornosti
 • v důsledku organických poruch, únavy, fyzického vyčerpání, při depresi, u lidí se sníženým intelektem, pod vlivem farmak
 • běžně ve vyčerpání (i snížená koncentrace), u manických stavů (kolísání intenzity pozornosti), u organických poruch (snížená kapacita mozkové tkáně), psychózy (změněné kvality myšlení, vnímání...)
 • může se projevovat jako rozptýlenost, nestálost pozornosti, u pacientů s depresí
  • stěžují si, že mají pocit, že hloupnou (nic se nenaučí, neřadí si myšlenky účelně, dělají věci nekoordinovaně, ztrácí se v textu, ztrácí se ve fungování)
  • proto se nedoporučuje, aby lidi v depresi četli (neudrží kontinuitu myšlenek)- spíše časopisy, ani ne denní tisk

Hyperprosexie

 • zvýšená pozornost, zvýšená koncentrace pozornosti
 • taky jde kvantita na úkor kvality
 • pod vlivem psychostimulačních látek, u manických stavů, neurotických stavů, typicky u hypochondrie je pozornost směřována selektivně na určitou oblast

Paraprosexie

 • nesprávné zaměření pozornosti, kvalitativní porucha
 • dá se o ní mluvit i při psychózách (myšlení je rušeno vnějšími vjemy), u těžších typů OCD (obtěžují ho ty vtíravé myšlenky)
 • většinou u psychotických stavů (reaguje na inadekvátní podněty: bludné procesy, halucinace), v souvislosti s paraprosexií vzniká významná vnitřní tenze

Zdroje