Adolescence jako čas pro splnění vývojového úkolu

Verze z 13. 7. 2014, 11:27; Kristina.Sarisova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 • toto hledisko zastával R. J. Havighust
 • pro naplnění vývojového úkolu nabízí konkrétní společnost (kultura) určité vzorce chování (patterns), pokud je však člověk nerespektuje je často sankciován

Havighurst uvádí několik vývojových úkolů:

 • přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a pohlavní role
 • kognitivní komplexnost, abstraktní myšlení, schopnost aplikovat intelektový potenciál v běžném životě
 • uplatnění emocionálního a kognitivního potenciálu ve vrstevnických vztazích, schopnost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího pohlaví
 • změna vztahu k dospělým, zejména rodičům, autonomie, případný respekt a tolerance
 • získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým jistotám, volba povolání, profesní kvalifikace
 • získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava na partnerství, rodinu
 • rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností zaměřených ke komunitě a společnosti
 • představa o budoucích prioritách a cílech, o stylu života
 • ujasnění hierarchie hodnot, reflexe stabilizace vlastního vztahu ke světu a životu
 • pojem teachable moment je určitý moment v etapě, kdy je důležité započít dané učení
 • Havighurst se zaměřuje také na jedince, kteří předbíhají vývojová období, například těhotné dívky ve věku již patnácti let, upozorňuje na negativní důsledky, které mohou z předběhnutí stádia později plynout, některé vývojové úkoly jsou kontinuální, například vývoj myšlení, a některé jsou typické pro určitou etapu, například změna vztahu k rodiči v adolescenci, vývojové úkoly nejsou určeny pouze pro období adolescence, ale pro všechna období, kterými člověk prochází

Zdroje