Andrew Dillon

Andrew Dillon je americký informační vědec a pedagog. Je autorem mnoha knih a článků, které se týkají informační vědy. Zabývá se hlavně tématem Human-computer interaction.

Životopis

Andrew Dillon studoval obor psychologie v letech 1980- 1986 na University College Cork v Irsku, kde získal v roce 1984 bakalářský titul a v roce 1987 titul magisterský.[1] Ve studiu pokračoval na Loughborough University, kde získal v roce 1991 doktorát.[2]

Po škole pracoval jako výzkumný pracovník v Human Sciences & Advanced Technology ve výzkumném institutu ve Spojeném království. V roce 1994 odchází pracovat na Indiana University School of Informatics v USA. V roce 2002 se stává děkanem a profesorem na University of Texas v Austinu.

Působil v redakčních radách v mnoha významných časopisech, jako například International Journal of Human- Computer Studies, Interacting with Computers, the Journal of Documentation and the Journal of the American Society for Information Science and Technology. Přispěl i do několika encyklopedií, jako Macmillan Encyclopedia of Cognitive Science, the International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors a the Encyclopedia of Library and Information Science.[3]

31. října byl zvolen prezidentem asociace ASIS&T (Association for Information Science and Technology) pro rok 2013. V této asociaci je členem od roku 1995.[2], [4]

Andrew Dillon je považován za jednoho z největších odborníků na téma HCI (Human-Computer Interaction) v informační vědě, což je studie, která se zabývá tím, jak lidé vstupují do interakce s počítačem a do jaké míry jsou počítače vyspělé pro úspěšnou interakci s lidmi.[5] Podílel se na vývoji magisterského programu v oboru Human-Computer Interaction na Indiana University. Dillon se zabývá HCI z pohledu identifikace toho, jak by počítače mohly být designovány, aby uspokojily funkční požadavky a uživatel se nemusel tak snažit. Dillon tvrdí, že nestačí, aby byl systém pouze efektivní, levný a vysoce funkční. Důležitá je také jeho použitelnost. Použitelnost má tři formy hodnocení: model-based evaluation (hodnocení založená na modelu), expert-based inspections (inspekce expertů, dále rozdělené na heuristické hodnocení a tzv. cognitive walk-through) a user-based tests (testy založené na uživateli). Dále se zabývá hypertextem. Především se zabývá hypertextem v kontextu, hypertext z psychologické perspektivy nebo lidské faktory hypertextu.[6]


Publikace

Knihy:

 • DILLON, Andrew. Designing usable electronic text. 2nd ed. New York: Taylor, 2003, viii, 214 p. ISBN 04-152-4060-3.
 • VAN OOSTENDORP, Herre, Leen BREURE a Andrew DILLON. Creation, Use, and Deployment of Digital Information. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2005. ISBN 08-058-4587-9.
 • ROUET, Jean-François, Jarmo J. LEVONEN, Andrew DILLON a Rand J. SPIRO. Hypertext and cognition. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1996, ix, 175 p. ISBN 08-058-2144-9.
 • MCKNIGHT, Cliff, Andrew DILLON a John RICHARDSON. Hypertext: a psychological perspective. New York: E. Horwood, 1993, 202 p. ISBN 01-344-1643-0.
 • MCKNIGHT, Cliff, Andrew DILLON a John RICHARDSON. Hypertext in context. New York: Cambridge University Press, 1991, ix, 166 p. ISBN 05-213-7488-X.[7] [6]

Články:

 • Dillon, A. (2012) What it means to be an iSchool. Journal of Education in Library and Information Science, 53, 4, 267-27
 • Vaughan, M. and Dillon, A. (2006) Why structure and genre matter to users of digital information: a longitudinal study with readers of a web-based newspaper. International Journal of Human-Computer Studies, 64, 502-526.[pdf]
 • Dillon, A. (2001) Beyond usability: process, outcome and affect in human-computer interactions. Canadian Journal of Library and Information Science, 26(4), 57-69. [ pdf ]
 • Dillon, A. (2000) Spatial semantics and individual differences in the perception of shape in information space. Journal of the American Society for Information Science, 51(6), 521-528.
 • Dillon, A. and Watson, C. (1996) User analysis HCI - the historical lessons from individual differences research. International Journal of Human-Computer Studies, 45(6), 619-638.
 • McKnight, C., Dillon, A. and Richardson, J. (1989) Problems in hyperland? a human factors perspective. Hypermedia, 1(2), 166-177.
 • Dillon, A., McKnight, C. and Richardson, J. (1988) Reading from paper versus reading from screens. The Computer Journal, 31(5), 457-464.[7] [6]

Odkazy

Reference

 1. Red McCombs School of Business. The University of Texas: At Austin [online]. 2006-2008 [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: http://www.utexas.edu/student/registrar/catalogs/ug06-08/ch16/ch16bus.html
 2. 2,0 2,1 Andrew Dillon. LinkedIn.com [online]. © 2015 [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pub/andrew-dillon/3b/634/456
 3. Person Details. ISchool of information [online]. [2015] [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: https://www.ischool.utexas.edu/people/person_details?PersonID=47
 4. UT SCHOOL OF INFORMATION NEWS: Dean Andrew Dillon Inducted as President of ASIS&T. ISchool of information [online]. 2012 [cit. 2015-04-07]. Dostupné z:https://www.ischool.utexas.edu/about/news/view_news_item?ID=392
 5. ROUSE, Margaret. HCL (human-computer interaction) definition. TechTarget: SearchSoftwareQuality [online]. September 2005 [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/HCI-human-computer-interaction
 6. 6,0 6,1 6,2 WikiKnihovna contributors. Andrew Dillon. WikiKnihovna [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z:http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Andrew_Dillon&oldid=51402.
 7. 7,0 7,1 Publications. ISchool of information [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: https://www.ischool.utexas.edu/~adillon/publications.html

Související články

Klíčová slova

Informační věda, Human-computer interaction, hypertext