Anthony Debons

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg
 • narozen 16. dubna 1916 ve městě Msida na ostrově Malta
 • zemřel 19. října 2013

průkopník informační vědy, emeritní profesor, psycholog, autor tzv. EATPUT modelu

Biografické údaje

Anthony Debons

Anthony Debons v roce 1923 emigroval do USA. Americké občanství získal v roce 1941 a o rok později narukoval do armádního leteckého sboru. Válečné zkušenosti ho naučily, jak důležité jsou informace a informační a komunikační systémy v oblastni rozhodovacího a znalostního managementu.

Po skončení druhé světové války, v roce 1948, dokončil bakalářský studijní program na univerzitě v Brooklynu, kde vystudoval obor psychologie a sociologie. Magisterské studium dokončil v roce 1952 na univerzitě v Columbii a o dva roky později zde absolvoval jako doktorand.

Byl odborník na psychologii a strojírenství. Zabýval se problematikou významu počítačů ve společnosti, především z hlediska interakce člověka s počítačem. Znalosti experimentálního psychologa využil v 50. a 60. letech 20. století v U.S. Airforce při rozvoji velících a kontrolních systémů. V roce 1964 odešel po 22 letech z armády do penze s hodností plukovníka.

Po odchodu z armády se stal profesorem na univerzitě v Daytonu. Zde předsedal oddělení psychologie a oddělení informační vědy. V roce 1970 přešel na univerzitu v Pittsburgu a stal se místopředsedou interdisciplinárního oddělení informatiky. Na poli informační vědy si udržoval pozici jednoho z nejvýznamnějších odborníků více než čtyři desetiletí, což ho zařadilo mezi uznávané výzkumníky a teoretiky v oblasti informatiky, kognitivních výukových systémů a interakce člověka s počítačem.

Za svou vědeckou činnost získal řadu uznání, ocenění i čestných titulů. Byl např. Čestným profesorem Čínské lidové republiky, poradcem NATO, čestným konzulem republiky Malta, předsedajícím výboru Výzkumného institutu pro informační vědu a inženýrství, v letech 1981 a 1989 získal cenu za model EATPUT udělovanou Americkou společností pro informační vědu.

Dr. Debons byl výborný učitel a rádce, studentům předával zkušenosti a znalosti velmi zajímavou i humornou formou. Pro své pestré vzdělání se stal respektovanou osobností. Oceňoval tvrdou práci, poctivost a integritu akademické obce. Inspiroval studenty aby byli kreativní, ale také praktičtí při svých výzkumech ve vývoji aplikací pro informační systémy. Přistupoval ke studentům jako profesor i jako otec a poskytoval jim nejen odborné, ale i soukromé konzultace. Dr. Debons vybudoval přátelský vztah mezi několika zdánlivě neslučitelnými fakultami - inženýrství, psychologie, pedagogiky, lékařskou a také mezi dalšími školami a jejich fakultami. Tento vztah sloužil k vzájemné výměně znalostí a informací nejen o informační vědě.

Navázal také velmi důležitou spolupráci s finančními agenturami jako jsou National Science Foundation (NSF), ministerstvo obrany (department of Defense), ministerstvo školství (Department of Education) aby si i vysoce postavení představitelé států uvědomili důležitost informačních technologií, informační vědy a lidského zpracování informací.

Poslední kniha, kterou Dr. Debons napsal, byla příkladem jeho schopnosti předvídat budoucnost informačních systémů ve společnosti. Jedná se o titul s názvem Information Science 101 vydaný v roce 2008, tedy v době kdy Dr. Debonsovi bylo 92 let. Kniha pomáhá studentům prvních ročníků orientovat se v oblasti informatiky tím, že demonstruje role různých oborů v oblastech:

 • knihovnictví/dokumentace
 • telekomunikace/počítačové sítě a počítačová věda
 • rozhodování/řešení problémů, organizace a řízení znalostí

Dr. Anthony Debons odešel z univerzity v Pittsburghu v roce 1986 jako emeritní profesor informační vědy. Zemřel 19. října 2013.[1][2]

EATPUT model

EATPUT model navrhl Dr. Debons v roce 1961. Jedná se o model používaný pro analýzu informačního systému pomocí šesti nelineárních a nekurzivních procesů

EATPUT model
 1. Event (událost) - tento systém se skládá z událostí zastoupených v prostředí. Mohou jimi být podněty z prostředí a smyslové vjemy jako zvuk, ale stejně tak i jakákoliv data získatelná z prostředí.
 2. Acquisition (nabytí) - systém získávání využívá senzory a měřící nástroje, za účelem získání dat a podnětů, obsažených v událostech.
 3. Transmission (přenos) - systém přenosu dat umožňuje ostatním systémům mezi sebou komunikovat.
 4. Processing (zpracování) - v systému zpracování dochází k řazení, ukládání, vyhledávání a zpracování dat tak, aby tato data mohla být později znovu využita.
 5. Utilization (využití) - v systému využití jsou data vyhodnocována a vznikají zde výsledné hodnoty.
 6. Transfer (převod) - systém přesunu umožňuje šíření poznatků a nových dat.[3]

Odkazy

Reference

 1. WILLIAMS, James. In memoriam: Anthony Debons (1916-2013). 2014.
 2. CARBO, Tony. A Brief Tribute by Toni Carbo: in memoriam. 2014.
 3. WANG, Chich. A Micronesian Information System: An Application of EATPUT Model. 1992.