Aplikace poznatků vývojové psychologie

Verze z 25. 6. 2014, 12:40; Kristina.Sarisova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
  • všude: pedagogická psychologie, klinická psychologie, psychologie práce a organizace, neurofyziologie, demografie, gerontologická psychologie, výchova, psychopatologie, pediatrie…
  • aktivity: školství, psychická akcelerace (sex), důsledky poruch (menttální ret, separace, frustrace), mezigenerační komunikace, gender studies
  • ve všech odvětvích psychologie
  • ve všech vědách zabývajících se vývojem (př.- medicína- pediatrie, geriatrie; statistické- demografie)
  • ve výchovné praxi v rodinách i institucích

Zdroje