Aprozodie

Verze z 15. 5. 2014, 18:13; Kristina.Sarisova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 • Poruchy neřečových aspektů jazyka

Prozodie

Segment

 • nejmenší artikulovaný prvek řeči (technicky slabika)
 • základní stavební blok netónované řeči
 • v jazycích tónovaných jsou bloky slov složeny z intonačních obrysů - tónů

Suprasegmentální rysy

 1. výška
 2. hlasitost
 3. témbr (barva)
 4. rychlost
 5. tlak
 6. akcent
 7. pauzy
 8. melodie

Komponenty

vnitřní:

 • dává řeči specifické lingvistické funkce
 • otázka - zvýšení intonace na konci věty
 • změna tlaku a časování určitých segmentů pro vyjasnění smyslu
 • změna důrazu na určitá slova
 • dává vystoupit dialektovým charakteristikám

Intelektová:

 • dává promluvě postojové prvky
 • vyjádření ironie, sarkasmu, obdivu

Emocionální:

 • propůjčuje řeči primární typ emocí
 • např. štěstí, smutek, strach, zlost

Nečlánkovaná:

 • v řeči formou paralingvistických fenoménů
 • např. "hm, hm...", vzdechy, zachrochtání

Poruchy prozodie

Dysprozodie

 • změna v dialektických a idiosynkratických (svérázných) kvalitách hlasu, vytvářející syndrom cizího přízvuku

Aprozodie

 • úplná ztráta prozodie (např. u Parkinsonovy choroby jako součást akineze = monotónní hlas)

Hyperprozodie

 • excesívní užití prozodických prvků řeči
 • vidíme u manických pacientů nebo Brockovy afázie, kdy mluvící má k dispozici málo slov, ale všemožně se snaží sdělit postoje a emoce

Kinezie

 • pantomima - pohyby užité s určitým cílem (nesou specifickou sémantickou informaci)
 • gesta - pohyby používané k barvení, zdůrazňování a ozdobení řeči
 • metoda dichotického slyšení ukázala:
 1. výhodu levého ucha (pravá hemisféra) pro rozpoznávání intonačních aspektů řeči
 2. výhodu pravého ucha (levá hemisféra) pro rozlišování segmentálních aspektů řeči

Heileman

 • 1975
 • pravá hemisféra je dominantní v organizování afektivně-prozodických složek řeči a gestikulace
 • funkčně-anatomická organizace afektivního jazyka v pravé hemisféře je analogická organizaci problémového jazyka v levé hemisféře

Aprozodie

 • motorická
 • senzorická
 • globální
 • kondukční
 • trans. motorická
 • trans. senzorická
 • smíšená trans.
 • anomická

Reference