Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Termín označující vědu, která se zabývá ideálními konstrukcemi staveb či měst budovaných podle zásad splynutí člověka s přírodou.


Termín „arkologie“, z anglického „arcology”, je složeninou dvou slov – architektura a ekologie. Termín arkologie se používá nejen k pojmenování vědní disciplíny, ale i k pojmenování jednotlivých projektů či realizací.

Představitelem a zakladatelem tohoto architektonického směru je Paolo Soleri (* 21. června 1919, Turín - † 9. dubna 2013) – architekt, urbanista, vizionář, který v letech 1947-1949 studoval u F. L. Wrighta a zabýval se problematikou prostorově ideálního města, které by bylo schopné pojmout i velkou hustotu obyvatel a přitom by bylo spojeno s přírodou.

Paolo Soleri

Podle Soleriho existuje rozdíl mezi arkologií a ekologickou architekturou. Arkologii není možné chápat jako ekologickou architekturu, protože v případě arkologie je právě architektura na prvním místě a ekologie je jen jakousi reflexí života. Soleri tvrdí, že jeho města jsou doslova „náhražkou přírody“. Představuje novou topografii v níž arkologie nahrazují přírodní krajinu. Obrovské arkologie by měly mít vlastní přírodu, síť dopravních komunikací, letiště, vodní zdroje a měly by být energeticky soběstačné.

Arkologie je první disciplínou ze všech „čistých“ forem architektury. V plánech se objevují vzory kruhů nebo mnohoúhelníky, používané samostatně nebo v kombinaci. Soleriho preferovanými objemovými konfiguracemi jsou kužel, válec, apsida a pyramida. Apsida (1/4 koule) je díky své hmotnosti a hlubokým stínům vhodnou formou do oblastí s extrémními teplotami, tzn. pro zmrzlé tundry i sluncem zalité polopouště. Pyramidy jsou vhodnou formou pro rovinaté pobřežní regiony.

Rozmístění jednotlivých center je v arkologii velmi důležité. Arkologie by měla obsahovat kulturní a správní centrum města. Při plánování musí být zachována formální a strukturální symetrie. Montáž a stavba kostry arkologie musí být systematicky vyrovnaná. Těžiště odpovídá ose symetrie. Arkologie středního rozsahu se skládají z centra města, obytného pásu (periferie) a oblasti pro průmysl a výrobu (dolní oblast).

Arkologie není jen vizí nebo utopií, protože došlo již k několika realizacím.[1][2]

Soubor:Arcosanti-Panorama-800.jpg
Arcosanti-Panorama-800

Projekty

Mesa City (mezi městy Phoenix a Flastaff, Arizona)

  • realizace započata v roce 1970
  • realizována jen jedna část původního projektu s názvem Arcosanti
  • bydlení a zajišťění všech lidských potřeb pro populaci čítající 5 tisíc lidí[3]

Odkazy

Reference

  1. KOSTOF, Spiro. Soleri´s arcology: a new design for the city?. 1971.
  2. Arkologie Paola Soleriho. 1970.
  3. WYATT, Anne. Arizona´s Arcosanti After Soleri. 2013.