Atribuční styly

Verze z 2. 6. 2018, 20:17; Petr.Kosik (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Locus of control

 • atribuční styly jsou styly připisování příčin
 • J. B. Rotter definoval tzv. LOC - locus of control (místo řízení či kontroly)
 • definoval takto dva styly: internalistický a externalistický
 • přesvědčení subjektu, že je nebo není schopen kontrolovat dění, zejména v nestrukturované situaci

Internalisté

 • mají pocit, že mohou ovlivňovat dění kolem sebe
 • pro vysvětlení událostí hledají vnitřní příčiny
 • záleží na nich, zda budou úspěšní

Externalisté

 • nejsou si příliš jistí
 • příčiny úspěchu a neúspěchu připisují vnějším příčinám
 • chybí pocit kontroly nad životem (důležitý pro životní vyrovnanost)
 • v naší kultuře tento styl snižuje aktivitu

Seligmanův atribuční styl

 • Seligman přeučoval děti na základní škole z externalistů na internalisty
 • když jsou lidé v depresi, vidí svět pořád jedním rigidním způsobem
 • neúspěchy hodnotí jako vnitřní (já) s globálním účinkem
 • příčiny jsou pro ně stabilní (působí stále) a neměnné
 • jde o tzv. depresivní atribuční styl
 • globální příčiny - např. nejde mi matematika, nemůžu uspět v ničem