Autocenzura je cenzurování nebo utajování vlastní autorské tvorby, nebo různých forem medií. Provádí se ze strachu, nebo z úcty k cítění a hodnot druhých lidí a bez nátlaku jiné strany nebo úředního orgánu. Autocenzura je nejvíce všudypřítomná v zemích, ve kterých politická velmoc masivně ovládá většinu médií. Pokud v takových zemích novinář politickou cenzuru poruší, čeká ho vězení nebo ztráta zaměstnání. Autocenzura je druh cenzury.


Autocenzura kolem nás

Autocenzura je často užívána producenty, filmovými režiséry, nakladatelstvími, hudebníky, a dalšími autory. Můžeme ji rovněž vidět u autorů na sociálních sítích. K autocenzuře může dojít souladu s očekáváním trhu. Redaktor vědomě či nevědomě zmiňuje témata, která mohou rozčílit čtenáře a následně vyvolat diskuzi. Může k tomu docházet například ze strachu o ztrátu zaměstnání. Připouští se možnost, že nekonfliktní obsah novin se lépe prodává. Mezi autocenzuru také patří představení stand-up komiků, která se na televizních obrazovkách nejčastěji vyskytují po desáté hodině. V představeních tohoto typu umělec nahrazuje vulgární slova mírnější formou, mezi českou tvorbu patří například stand-up show Na stojáka.

Odkazy

Cenzura. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura Censorship. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship http://www.humanart.cz/wiki-slovnik-1066-autocenzura.html. [online]. 7.1.2016 [cit. 2016-01-07]. Dostupné z: http://www.humanart.cz/wiki-slovnik-1066-autocenzura.html http://www.nssoud.cz/zakony/deklarace_prava.pdf [online]. 1.1.2016 [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/zakony/deklarace prava.pdf

Související články

Cenzura (na internetu) Cenzura

Klíčová slova

  • Cenzura, média