Birger Hjørland

Birger Hjørland (nar. 1947) je dánský psycholog a průkopník informační vědy, působící v současnosti jako profesor organizace znalostí na Dánské královské škole pro knihovní a informační vědy v Kodani (Det Informationsvidenskabelige Akademi, Royal School of Library and Information science, od roku 2013 součástí Kodaňské univerzity). Od začátku sedmdesátých let Hjørland se významně podílel na etablování informační vědy v Dánsku, a to svým výzkumem, výukou a vysvětlením konceptu tehdy nového vědního pole. [1]

Hjørlandovým cílem bylo přispět k pochopení toho, jak znalosti vznikají, jak jsou organizovány a sdělovány, a jak konkurenční paradigmata v rámci domén ovlivňují nejen vědeckou komunikaci a organizaci znalostí, ale i každodenní jazyk. Zvláštní význam má Hjørlandův výzkum pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, a to jak doma, tak i v zahraničí. Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou organizace znalostí, typologie dokumentů a doménová analýza. V posledních letech pokročil Hjørland ve svém výzkumu dále a zapojil do doménové analýzy také epistemologickou a sociologickou perspektivu. [1]

Hjørlandovo postavení v informační vědě mu zajistilo místo v redakcích významných mezinárodních oborových časopisů (Journal of the American Society for Information Science and Technology a Journal of Documentation)a členství ve veděckých organizacích ASIS&T (American Society for Information Science & Technology) a ISKO (International Society for Knowledge Organization). Díky svým rozsáhlým příspěvkům náleží k nejvlivnějším osobnostem informační vědy. [2]


Profesní životopis

 • 2006 - současnost: Profesor organizace znalostí, Dánská královská škola pro knihovní a informační vědy.
 • 2001 – 2006: Výzkumný profesor organizace znalostí, Dánská královská škola pro knihovní a informační vědy.
 • 2000 - 2001: Profesor organizace znalostí na Högskolan Borås, Švédsko
 • 1994 – 1997: Externí vyučující historie psychologie a teorie vědy na Åbent universitet (Open university) v Kodani
 • 1990 – 2000: Vedoucí Oddělení vědeckých a humanitních informačních studií, Dánská královská škola pro knihovní a informační vědy.
 • 1983 – 1986: Externí lektor na Institutu pro Aplikovanou a matematickou lingvistiku, Kodaňská univerzita, zaměření na jazykové a psychologické aspekty získávání informací.
 • 1984: Titul v knihovnické vědě, Dánská královská škola pro knihovní a informační vědy.
 • 1978 – 1990: Výzkumný knihovník (oborový referent psychologie) Královské knihovny v Kodani, od 1986 externí  koordinátor referenčních služeb
 • 1974:  Magisterský titul z psychologie na Kodaňské univerzitě
 • 1972 - 1975: Dokumentalista projektu NORDDOK-17. (Dokumentalistické vzdělání ve Stockholmu)
 • 1973 - 1978: Lektor referenční práce a dokumentace, Dánská královská škola pro knihovní a informační vědy. Spoluzakládá výuku informační vědy v Dánsku
 • 1968: Zkouška z filosofie ("Filosofikum") na Kodaňské univerzitě
 • 1966 - 1967: Povinná vojenská služba
 • 1966:  Maturita na gymnáziu v Holte
 • 1947: Narozen 1.1.1947 v Nærumu u Kodaně [3]

Význam pro informační vědu

Doménová anlýza

Hjørland zjistil, že zvláštní schopnosti informačních specialistů jsou úzce spjaty s konceptem doménové analýzy, blíže specifikované jako 11 různých způsobů, jak pracovat s doménou znalosti:

 1. Produkovat a vyhodnocovat oborové brány ("subject gateways")
 2. Produkovat a vyhodnocovat oborové klasifikační systémy a tezaury
 3. Být schopen indexovat a získávat informace ve specifických oblastech
 4. Hodnotit a integrovat informace z empirických uživatelských studií
 5. Být schopen provádět a vyhodnocovat bibliometrické studie domén
 6. Být schopen zasadit informační struktury a služby domény do historického kontextu
 7. Schopnost analyzovat žánry a typy dokumentů v oblasti znalostí
 8. Schopnost analyzovat paradigmata domény (epistemologická a kritická analýza)
 9. Schopnost analyzovat jazyk, symbolický systém a diskurz domény
 10. Znalost klíčových hráčů, struktur a institucí odborné a vědecké komunikace v doméně.
 11. Znát metody a výsledky studií vědeckého poznání a reprezentace znalostí v rámci informatiky.

Jádro doménové analýzy je sociologického a kognitivního rázu. Sociologická analýza se zabývá produkcí znalostí, jejich zprostředkovateli a uživateli, jakož i institucemi a médii. Kognitivní analýza se zabývá vnímáním toho, co je sděleno. Knihovníci a informační pracovníci, kteří pracují s těmito 11 přístupy v dané doméně (např. hudba, sociologie nebo chemie) mají úzce specifikované odborné znalosti, které nesmí být zaměňovány s odbornými znalostmi například absolventů vysokých škol odpovídajícího odboru.[4]

Znaky domény

Jako doménu označujeme libovolný sociální agregát, jenž se skládá z:

 1. Objektů zkoumání
 2. Subjektů poznání a tvůrců informačních objektů
 3. Informačních objektů
 4. Informačních a komunikačních vztahů mezi objekty zkoumání, subjekty a informačními objekty
 5. Vztahů souladu či nesouladu mezi objekty, subjekty a informačními objekty, které vznikají na základě informačních a komunikačních

vztahů [5]

Bibliografie

Články a příspěvky ve sbornících (v angličtině)

1992 - 2009

 • HJØRLAND, Birger. The concept of" subject" in information science. Journal of Documentation. 1992, 48(2), 172-200.
 • HJØRLAND, Birger. Nine principles of knowledge organization. In Advances in Knowledge Organization Third International ISKO Conference. 1994, s. 91-100.
 • HJØRLAND, Birger. Theory and metatheory of information science: a new interpretation. Journal of documentation. 1998, 54(5), s. 606-621.
 • HJØRLAND, Birger. Information retrieval, text composition, and semantics. Knowledge Organization. 1998, 25(1-2), s. 16-31.
 • HJØRLAND, Birger. The classification of psychology: A case study in the classification of a knowledge field. Knowledge Organization. 1998, 24(4), s. 162-201.
 • HJØRLAND, Birger. Information retrieval in psychology. Behavioral and Social Sciences Librarian. 1998, 6(3-4), s. 39-64.

2000–2009

 • HJØRLAND, Birger. Library and information science: practice, theory, and philosophical basis. Information Processing & Management. 2000, 36(3), s. 501-531.
 • HJØRLAND, Birger. Documents, memory institutions and information science. Journal of Documentation. 2000, 56(1), s. 27-41.
 • HJØRLAND, Birger. Towards a theory of aboutness, subject, topicality, theme, domain, field, content... and relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2001, 52(9), s. 774-778.
 • HJØRLAND, Birger. Information seeking behaviour: what should a general theory look like? The new review of information behaviour research. 2001, 1(1), s. 19-34.
 • HJØRLAND, Birger. Principia informatica: Foundational theory of information and principles of information services. Emerging Frameworks and Methods : Proceedings of the Fourth International Conference on Conceptions of Library and Information Science. Libraries Unlimited, 2002, s. 109-121.
 • HJØRLAND, Birger. Epistemology and the socio‐cognitive perspective in information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2002, 53(4), s. 257-270.
 • HJØRLAND, Birger. Domain analysis in information science: eleven approaches–traditional as well as innovative. Journal of documentation. 2002, 58(4), s. 422-462.
 • HJØRLAND, Birger. Arguments for epistemology in information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2003, 54(8), s. 805-806.
 • HJØRLAND, Birger. Fundamentals of knowledge organization. Knowledge organization. 2003, 30(2), s. 87-111.
 • HJØRLAND, Birger. Arguments for philosophical realism in library and information science. Library Trends. 2004, 52(3), s. 488-506.
 • HJØRLAND, Birger. Domain Analysis: A Socio‐Cognitive Orientation for Information Science Research. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. 2004, 30(3), s. 17-21.
 • HJØRLAND, Birger. Social and cultural awareness and responsibility in library, information and documentation studies. Aware and responsible. Scarecrow Press, 2004, 17-91.
 • HJØRLAND, Birger. Knowledge and Knowing in Library and Information Science: A Philosophical Framework. Journal of Documentation. 2004, 60(1), s. 94-96.
 • HJØRLAND, Birger. Library and information science and the philosophy of science. Journal of documentation. 2005, 61(1), s. 5-10.
 • HJØRLAND, Birger. Digital Information Contexts: Theoretical Approaches to Understanding Digital Information. Journal of Documentation. Emerald Group Publishing Limited, 2007, 63(5), s. 792-800.
 • HJØRLAND, Birger. Semantics and knowledge organization. Annual review of information science and technology. 2007, 41(1), s. 367-405.
 • HJØRLAND, Birger. What is knowledge organization (KO)? Knowledge Organization. 2008, 35(2-3), s. 86-101.
 • HJØRLAND, Birger. Concept theory. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2009, 60(8), s. 1519-1536.

2010 - současnost

 • HJØRLAND, Birger. The importance of theories of knowledge: Indexing and information retrieval as an example. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2011, 62(1), s. 72-77.
 • HJØRLAND, Birger. Is classification necessary after Google? Journal of Documentation. 2012, 68(3), s. 299-317.
 • HJØRLAND, Birger. Methods for evaluating information sources: An annotated catalogue. Journal of Information Science. 2012, 38(3), s. 258-268.
 • HJØRLAND, Birger. Facet analysis: The logical approach to knowledge organization. Information Processing and Management. 2013, 49(2),s. 545-557. 
 • HJØRLAND, Birger. Citation analysis: A social and dynamic approach to knowledge organization. Information Processing and Management. 2013, 49(6), s. 1313-1325. [6]
 • HJØRLAND, Birger. The phrase "information storage and retrieval" (IS&R): An historical note.  Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2015, 66(6), s. 1299-1302.
 • HJØRLAND, Birger. Are relations in thesauri "context-free, definitional, and true in all possible worlds"?. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2015, 66(7), s. 1367-1373.
 • HJØRLAND, Birger. Classical databases and knowledge organization: A case for Boolean retrieval and human decision-making during searches. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2015, 66(8), s. 1559-1575.
 • HJØRLAND, Birger. Informetrics needs a foundation in the theory of science. Theories of Informetrics and Scholarly Communication. 2016. s. 20-46. [7]

Monografie

HJØRLAND, Birger. Information seeking and subject representation: an activity-theoretical approach to information science. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1997, 213 s. ISBN 978-0-31329-893-6.[7]


Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 Birger Hjørland. Den store danske. [online] Gyldendal, akt. 3.9.2013. [cit. 2016-01-29].Dostupné z: http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Informatik/Birger_Hj%C3%B8rland
 2. Birger Hjørland. Wikipedia: The Free Encyklopedia [online]. Wikimedia Foundation, akt. 12.8.2015. [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Birger_Hj%C3%B8rland
 3. Birger Hjørland. CV. [online] Det Informationvidenskabelige Akademi, Kodaň. [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: http://iva.ku.dk/ansatte/?pure=da%2Fpersons%2Fbirger-hjoerland(49cb277f-ba44-42cf-be19-c2833a3c9d85)%2Fcv.html
 4. Uddybende kommentar. Informationsordbogen: Ordbog for informationshåndtering, bog og bibliotek. [online] Det Informationsvidenskabelige Akademi, Kodaň [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: http://www.informationsordbogen.dk/concept_comment.php?cid=2299
 5. Doménová analýza. WikiKnihovna. [online] akt. 24.10.2013. [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Dom%C3%A9nov%C3%A1_anal%C3%BDza
 6. Birger Hjørland. DBLP Bibliography Server [online]. akt. 18.11.2015. [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/h/Hj=oslash=rland:Birger.html
 7. 7,0 7,1 Birger Hjørland. Publikationer. [online] Det Informationvidenskabelige Akademi, Kodaň. [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: http://iva.ku.dk/ansatte/?pure=da%2Fpersons%2Fbirger-hjoerland(49cb277f-ba44-42cf-be19-c2833a3c9d85)%2Fpublications.html


Doménová analýza. WikiKnihovna. [online] akt. 24.10.2013. [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Dom%C3%A9nov%C3%A1_anal%C3%BDza


Změněno.png