Booleovské operátory

Verze z 8. 10. 2018, 19:01; Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Booleovské operátory slouží jako určení vztahů v řetězci slov. Jsou to pomocné operátory při vyhledávání. Základní jsou AND, OR a NOT.

Autor

Booleovské operátory jsou pojmenovány po Georgovi Booleovi, který je poprvé představil světu. Boole je považován za zakladatele informatiky. Také byl filozof, matematik a pedagog. Vytvořil základy moderní aritmetiky, jinak Booleovské algebry. Boole žil v Anglii v 19. století. Po čas svého života učil na několika školách. Během té doby začal aktivně vydávat články o matematice. V roce 1854 vydal knihu, kde představil Booleovskou algebru.

AND

Jedná se o logický součin. Pomocí operátoru AND se vyhledávají výsledky, které obsahují všechny použité výrazy. Výsledky hledání jsou výrazněji přesnější a zužují tak nabídku stránek, které obsahují pouze jedno vyhledávané heslo. AND se může nahrazovat ve vyhledávači mezerou nebo plusem (+). Často se tak AND vůbec nemusí uvádět. [1] [2]
Příklad: bazar AND kniha

OR

V logice je brán jako logický součet. Při vyhledávání výsledků dochází k tomu, že je vyhledáván jeden nebo druhý výraz, zároveň oba dva. Tím dochází ke zvýšení počtu výsledků. Proto je tento operátor vhodnější pro zevrubnou práci s daty. Nebo je vhodný pro jiná slova, které mají stejným význam.
Příklad: bazar OR starožitnictví, laptop OR notebook
K operátoru OR se váže exkluzivní OR, neboli XOR. Tento operátor není moc užívaný, spíše se používá v databázích, nežli ve vyhledávačích. Při zadání XOR se vyhledá pouze jeden nebo druhý výraz. Z výsledků vyřazuje výsledky, které obsahují obě slova. Tím může docházet ke ztrátě potřebných dat. [1][2]
Příklad: kniha XOR e-kniha

NOT

V logice se tento operátor nazývá negace. Při použití operátoru NOT se zobrazí ve výsledku pouze výraz, který stojí před operátorem. Výraz, který stojí za NOT, se ve výsledku neobjeví. Tím dochází k eliminování nežádoucích informací. Zároveň ale může dojít i ke ztrátě důležitých dat. Not se dá při vyhledávání nahradit mínusem (-) nebo AND NOT.[1][2]
Příklad: kiwi NOT pták

Složitější dotazy

Díky booleovským operátorům se dají vytvářet i složitější zadání, než A AND B AND C. Vytvářejí se kombinací více logických operátorů. Pořadí důležitosti se určuje pomocí kulatých závorek. Pokud se v závorky nepoužijí, tak vždy má přednost operátor AND.[3]
Příklad: ( bazar OR starožitnictví ) AND knihy

Booleovské operátory v logice

V Boolean logice jsou dané dvě hodnoty 1 = true a 0 = false. V Booleově algebře se nepoužívají klasické aritmetické znaménka, ale operátory, které určují hodnoty. Operátor AND spojuje dva booleovské výrazy. Oba dva výrazy musí mít hodnotu true, aby výsledek byl true. Pokud ale obsahuje aspoň jeden false, tak výsledek nebude true, ale false. Logický součin musí mít splněné obě podmínky. Disjunkci v logice zobrazuje OR. V tomto případě stačí, aby byla splněna aspoň jedna podmínka, to znamená, že aspoň jeden výraz musí být true. Pokud je tato podmínka splněná, tak výsledek je true. NOT je negací. Váže se na jeden operand. Tím obrací hodnotu výrazu z true na false a obráceně. [4]

Logické operátory v programování

AND, OR a XOR se řadí mezi binární operátory, jedinou výjimkou je NOT, který je unární operátor. Ke konstrukci logických výrazů nahrazují operátory znaky. U negace NOT se používá!, který se zapisuje před operand. Součin AND se zkráceným vyhodnocováním nahrazují &&, kde u AND s úplným vyhodnocováním je použito pouze jedno &. Logický součet OR se zkráceným vyhodnocováním má zastoupení ||. OR s úplným vyhodnocováním je znázorňován |. Posledním operátorem je logicky výlučným součet XOR, který je v řadě znázorněn jako ^. Operátory se zkráceným vyhodnocování jsou většinou používaný v programovacím jazyku C, ze kterého vychází plno dalších programovacích jazyku jako C++ nebo Java, kdežto operátory s úplným vyhodnocováním se používá ve standardním Pascalu. AND s úplným vyhodnocováním, OR s úplným vyhodnocováním a výlučným součet XOR se zároveň používají jako bitové operátory. Ty aplikují operaci na všechny vektory bitů, a ne jen na jednotlivé bity. [5]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 Pokročilé nástroje vyhledávání [online]. 2014. Praha, 2014 [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://sprojekty.vse.cz/wp-content/uploads/2014/02/prirucka.pdf
  2. 2,0 2,1 2,2 Booleovské operátory. Informacni dovednosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://www.informacnidovednosti.cz/booleovske-operatory/
  3. Booleovské operátory. Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava [online]. Ostrava, ©1998-2017 [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/uvod/24.html
  4. Čtyři typy booleovské logiky. Myartve [online]. ©2017 [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://www.myartve.net/ctyri-typy-booleovske-logiky/
  5. Algoritmizace a programování. Technická univerzita v Liberci [online]. Liberec: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://www.fm.tul.cz/prg/ALP1/Prednasky/ALP1_T03_OperaceVyrazy.pdf

Související články

Vyhledávače, vyhledávací nástroje
Booleova algebra
Programovací jazyk

Klíčová slova

operátory, Boole, booleovské operátory, logika, and, or, not