Brian C. Vickery

Brian Campbell Vickery (11. září 1918 - 17. října 2009) byl britský informační vědec australského původu. Zabýval se informační vědou, vyhledáváním a tříděním informací, fazetovou klasifikací, informačními systémy.[1]

Život

Narodil se 11. září 1918 v Austrálii. Jeh o původní příjmení bylo McCay, po rozchodu svých rodičů zůstal s matkou, ta se později vdala a McCay přijal otčímovo příjmení Vickery. Po těchto událostech se Brian se svým otcem již nesetkal, ale byl schopný ho ve svých posledních letech vystopovat. [2] Studoval v Cantebury a na Oxfordu, kde získal akademický titul v chemii. Kariéru započal během druhé světové války v továrně na výbušniny, zde byl také zodpovědný za nakládání s informacemi pocházejícími z výzkumů prováděných ve velké laboratoři. To ho později přivedlo na dráhu informačního vědce a v jeho raných pracích často používá vědu jako příklad. První pracovní pozicí knihovnického charakteru se stala knihovník v Imperial Chemical Industries (ICI). Krátce působil jako asistent editora v Industrial Chemist a stihl publikoval v Journal of Documentation svůj první článek o studii Bradfordova zákona rozdělení. V 60. letech 20. stol. se stal zástupcem Donalda Urquharta v nově vzniklém National Lending Library for Science and Technology. Následně se stal vedoucím na University od Manchaster Institute of science and Technology. V roce 1966 získal post ředitele výzkumu v Association for Special Libraries and Information Bureaux. 1973 získal titul profesora a pozici jako ředitel Knihovní školy archivu a informačních studií na Universtiy College London. 1983 odešel do důchodu, ale stále se věnoval informační vědě a pokračoval v publikování. [3]

Alina Gralewska

Byla druhá žena Vickeryho. Vzal si ji roku 1967. Již před vztahem s Brianem byla významnou osobou na poli automatizovaných systémů. Spolupracovali na projektech, například Inteligentní vyhledávací systém. Také mají několik společných publikací.[2]

Vědecká práce a dílo

Roku 1948 byl pozván na Royal Society Conference on Scientific Information. Následkem této konference bylo založení Classification Research Group (CRG) zabývající se tříděním. Ve vedení byl J. D. Bernal, který požádal Vickeryho, aby se podíval na problémy klasifikace z knihovnického hlediska a přizval knihovníky, kteří by mohli přispět. Majorita skupiny prosazovala fasetový systém klasifikace jejímž hlavním představitelem je S. R. Ranganathan. Většina členů byli také praktikují knihovníci, jež se soustředili na praktické stránky věci a produkovali minimum odborných prací. V tomto byl Vickery výjimečný a již od začátku se věnoval publikační činnosti.[3] Tímto byl velkým přínosem pro obor informační vědy, poskytoval výstupy své i svých současníků v ucelené formě. Jako příklad mohou sloužit Classification and indexing in the sciences, Faceted classification či množství článků publikovaných v Journal of Documentation. V konečné součtu si může připsat minimálně 225 časopisových článků, 34 knižních děl či samostatných prací a 20 esejí z oblasti informační vědy, tato čísla však nejsou konečná, úplný seznam literatury zřejmě neexistuje.[4]

Fasetová klasifikace

Je způsob třídění objektů do více než jedné kategorie, čímž se liší od taxonomie, která objekt zařadí pouze do jedné kategorie. Kombinací faset lze definovat zařazený objekt.[5]

Knižní tvorba

 • 1953 Recent Trends in Special Libraries
 • 1958 Classification and Indexing in Science
 • 1960 Faceted Classification
 • 1960 The National Lending Library for Science and Technology
 • 1961 On Retrieval System Theory
 • 1966 Faceted Classification Schemes
 • 1970 Techniques of Information Retrieval
 • 1971 Computer Support for Parliamentary Information Service (s H.East)
 • 1973 Information Systems
 • 1978 The Use of Online Search in Teaching
 • 1982 Information System Dynamics (s R.G.Heseltine)
 • 1987 Information Science in Theory and Practice (s A.Vickery)
 • 1991 Intelligent Intermediary System: reference functional model
 • 1993 Online Search Interface Design (s A.Vickery)
 • 2000 Scientific Communication in History
 • 2004 A Long Search for Information

Odkazy

Reference

 1. Brian Campbell Vickery. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015 [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Campbell_Vickery#cite_note-1
 2. 2,0 2,1 Brian Campbell Vickery. In: Wiki knihovna: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Brian_Campbell_Vickery
 3. 3,0 3,1 BROUGHTON, Vanda. Brian Vickery, September 11, 1918–October 17, 2009. Cataloging & Classification Quarterly [online]. 2011(Volume 49, 1), 6 [cit. 2016-02-03]. ISSN 0163-9374. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2011.531235
 4. LUŽOVÁ, Veronika. Brian C. Vickery Života a dílo. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce PhDr. Michal Lorenz.
 5. Faceted classification. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Faceted_classification

Související články

Historie informační vědy

Klíčová slova

Vickery, Fazetová klasifikace, Classification Research Group.


Změněno.png