CDSware

CDSware je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven.

Systém CDSware

Systém CDSware je aplikací vyvíjenou ve švýcarském CERNu. Byl vytvořen a je určen zejména pro tuto uznávanou vědeckou instituci, ale zároveň je k zdarma k dispozici dalším zájemcům. Jedná se o rozsáhlý kompletní systém poskytující datové úložiště i uživatelské (a administrátorské) webové rozhraní. Je poskytován pod hlavičkou GNU a licencí GNU Public Licence. Systém CDSware je také částečně lokalizován do českého jazyka. Systém nabízí zvolit možnost placené podpory a údržby systému. [1]

Vlastnosti systému

Interoperabilita systému je řešena pomocí protokolu OAI-PMH (k dispozici je harvester i provider OAI). Metadata jsou ukládána ve formátu MARC 21 (resp. na tento formát metadata mapuje a toto mapování je možné měnit). Systém kompletní systém přihlašování uživatelů, přidělování práv a rolí. Podporováno je bohaté strukturování objektů do složek a kolekcí, do kterých se dají vkládat libovolné typy dat. Podobně jako systém EPrints používá i systém CDSware předgenerovávání statických www stránek. [1]

Uživatelské rozhraní

Řešením uživatelského rozhraní má CDSware blízko k systému FEDORA, protože v základní instalaci systému je nekompletní a není okamžitě provozuschopné. Po instalaci je možné využít tzv. demo instalace (vytvoří komponenty), nebo vlastní tvorba komponentů. Komponentami systému se rozumí např. systém pro vkládání digitálních objektů (je třeba nadefinovat metadata a formuláře pro každý konkrétní typ dat) a akce, které je možné s objekty provádět (např. editace, mazání, . . . ) aj. Pro tvorbu komponent je k dispozici propracovaný systém s nutností sledovat podrobně dokumentaci systému. Nutné je i programování (v jazyce Python). Webové rozhraní je poměrně jednoduché a přehledné (možnost procházet obsah serveru a vyhledávání dokumenty) a jeho vzhled je možné dle potřeby měnit. [1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Doporučená literatura

  • KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

digitální knihovny