Design thinking

Design thinking je metodologie využívaná za účelem vytváření nápadů a zlepšení služeb, produktů, procesů nebo prostorů.

"Design thinking can be described as a discipline that uses the designer’s sensibility and methods to match people’s needs with what is technologically feasible and what a viable business strategy can convert into customer value and market opportunity.[1] Tim Brown, ředitel IDEO

Historie

Poprvé se ve vědě objevuje tento kognitivní postup v knize amerického vědce a psychologa Herberta A. Simona z roku 1969 The Sciences of Artifical[2] a v designu v roce 1973 v knize Roberta McKima Experiences in Visual Thinking. [3] Herbert Simon definoval design jako "transformaci existujících podmínek do preferovaných."[2] Design thinking je tedy orientován na lepší budoucnost. Narozdíl od kritického myšlení, které je spojeno s procesem analýzy a rozkladu, je design thinking procesem vytváření nápadů. Každý člověk je v něm chápán jako designér, tato metodologie se totiž dá aplikovat při řešení řady problémů z různých odvětví lidské činnosti. V roce 1991 byla založena absolventem Stanfordské univerzity David Kelleym designérská společnost IDEO, které design thinking proslavila a dále rozvíjela.

Postup

  • Herbert Simon definuje sedm klíčových kroků: Definování, Výzkum, Vytváření nápadů, Prototypizování, Výběr, Implementace a Učení.[2]
  • Firma IDEO pracuje v současnosti s pětifázovým procesem: 1, Objevování (discovery) 2, Interpretace (interpretation) 3, Vytváření nápadů (ideation) 4, Experimentace (experimentation) 5, Evoluce (evolution).[4]
  • Institut design thinkingu na Stanfordské univerzitě definuje pět fází: 1, Empatie (Empathize) 2, Definování (Define) 3, Vytváření nápadů (Ideate) 4, Prototypizování (Prototype) 5, Testování (Test).[5]

Odkazy

Reference

  1. Definitions of design thinking | Design Thinking. Dostupné z: http://designthinking.ideo.com/?p=49
  2. 2,0 2,1 2,2 Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial (Vol. 136). MIT press.
  3. McKim, R. H. (1972). Experiences in visual thinking.
  4. IDEO. (2013). Design Thinking for Educators Toolkit. (p. 81). IDEO LLC. Dostupné z: http://www.designthinkingforeducators.com/toolkit/
  5. An Introduction to Design Thinking - Process Guide. (n.d.). Dostupné z: https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf?sessionID=9a5d0a2a0cd5fb6c26a567b2636b19513b76d0f4

Doporučené zdroje

Související články

Klíčová slova

design thinking, služba, marketing, metodologie, nástroje