Diskuse:Jiří Kábrt

Verze z 21. 10. 2018, 15:48; Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Je třeba opravit:

  • přidat související články
  • článek rozšířit
  • dodělat reference
  • dodělat min. 5 křížových odkazů

--Tereza.Hrychová (diskuse) 21. 10. 2018, 15:48 (CEST)