Diskuse:Lékařské knihovny

Verze z 19. 1. 2015, 13:58; Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Děkujeme za obsáhlé a poměrně dobře zpracované heslo! Vyzdvihuji členění, formátování, citování a použití externích odkazů. Nicméně mám pár připomínek, co by šlo vylepšit:

  • pod Externí odkazy připiš Klíčová slova - stačí třeba 4
  • přidej externí odkazy - WHO, BMČ,...
  • přidej další křížové odkazy na hesla na Wikisofii - např. dokument, meziknihovní výpůjční služby, marketing, gramotnost, internet, rešerše
  • zkus zestručnit 1. a 2. podkapitolu - odstraň nepodstatné, použij víc odrážek; aktuálně jsou to části příliš textově plné, což není moc přitažlivé pro čtenáře

Pokud si s něčím nevíš rady, neváhej mě kontaktovat na redakce.wikisofia@gmail.com

--Tereza.Hrychová (diskuse) 19. 1. 2015, 11:57 (UTC)