Diskuse:Průmyslové vlastnictví

Zdravím a děkuji za článek! Oceňuji členění textu, vypsání klíčových slov či výběr literatury. Nicméně mám pár připomínek, které je nutné respektovat při psaní na Wikisofii. Zapracuj je, prosím.

  • Vymaž nadpisy Průmyslové vlastnictví a Definice. V první větě slovní spojení "průmyslové vlastnictví" naformátuj tučně. Posléze přeformátuj úrovně nadpisů.
  • Buď odstavec Vznik prodluž, nebo ho přičleň k úvodnímu textu s definicí. Rovněž doporučuji mírně prodloužit i poslední odstavec Zdroje informací průmyslového vlastnictví. Není pěkné, aby hlavní odstavec měl jen tři řádky.
  • Mezi některými nadpisy máš zbytečně velké mezery, smaž je.
  • Víckrát citovaný zdroj má být v referencích uveden na jednom řádku - viz nápověda. Pokud to není přímo citace, ale parafráze, nemusíš uvádět konkrétní číslování stránek.
  • Zdroje přejmenuj na Odkazy a Literaturu na Použitou literaturu. Podívej se na vzorový článek, jakou strukturu a podnadpisy má nadpis Odkazy mít.
  • V Použité literatuře uveď jednotlivé zdroje v odrážkách.
  • Pod použitou literaturu dej nadpis Související články, kde v odrážkách uvedeš další příbuzné články na Wikisofii (např. Patent).
  • Odkaz na konci s názvem "Úřadu průmyslového vlastnictví ČR" smaž, resp. změň na externí odkaz, který čtenáře odkáže na externí web Úřadu.
  • V textu vytvořené křížové odkazy u nadpisů (např. Patent, Ochranná známka,...) smaž, vytvoř je v příslušných odstavcích. Nadpisy by neměly sloužit jako odkazy.

Díky za trpělivost při další práci na tomto článku!

V případě nejasností se ozvi na redakce.wikisofia@gmail.com

--Tereza.Hrychová (diskuse) 25. 1. 2015, 15:04 (UTC)