Diskuse:Thomas Daniel Wilson

Verze z 22. 1. 2019, 16:00; Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Stále nebyly opraveny mé připomínky. Plus prosím doplň titulek k obrázku a reference k daným odstavcům. Děkuji. --Tereza.Hrychová (diskuse) 22. 1. 2019, 15:00 (CET)


  • Nelze čerpat informace pouze z 1 zdroje, nutné doplnit více referencí.
  • Odstavec Odkazy začíná referencemi.
  • Na konci mají být související články.
  • Na další hesla se odkazuje v 1. pádě - viz "informačního managementu".

--Tereza.Hrychová (diskuse) 3. 4. 2017, 15:04 (CEST)