Edward Wyndham Hulme

Verze z 17. 5. 2017, 13:26; Michal.Bily (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Edward Wyndham Hulme byl knihovníkem Britského patentového úřadu v Londýně, který jako první zavedl termín statická bibliografie a literary warrant tedy doložitelnost na základě textu.

Život

Hulme se narodil v prosinci 1859 v Londýně do početné rodiny (5 sourozenců) významného chirurga Edwarda Charlese Hulmeho. Během svého života byl dvakrát ženatý, poprvé s Emily Shepley Cappel, se kterou měl dceru May Evelyn a syna Edwarda Arhtura. Po Emilyně smrti se oženil s Louise Helen Gibsovou.

V roce 1881 se stal úředníkem na Britském patentovém úřadě v Londýně, kde později (v letech 1894-1919) působil jako knihovník. Při své práci se zabýval historií patentového práva a publikoval články v odborných časopisech. Při svých výzkumech patentového práva uváděl ve svých publikacích nejstarší zmínky o patentech dokonce ze 14.století. Nejvýznamnějším počinem Hulmeho bylo ovšem zavedení evidence a třídění dokumentů ve Velké Británii (a jejích kolonií). Jednalo se především o patentové dokumenty a evidenci patentů.[1]

Bibliometrie

Hulme byl jedním z prvních průkopníků vědního oboru bibliometrie. Bibliometrie je kvantitativní analýza dokumentů, která vychází z předpokladu, že zkoumané dokumenty jsou odrazem stavu vědeckého poznání. Bibliometrie umožňuje hodnocení vědeckého přínosu různých oborů, zemí, autorů, časopisů apod. Zjišťuje efektivnost výzkumu, hodnotí prestiž pracoviště, časopisů, článků a autorů. Dnešními největšími bibliometrickými databázemi jsou Web Of Science a SCOPUS. Snažil se na základě svých výzkumů vytvořit statistickou analýzu historie vědy. Podkladem pro práci mu byly především časopisecké záznamy.

Hulmeho se zasloužil o pojem "Literary warrant" (volně přeloženo jako "klasifikace doložená v literatuře"). Svou prací v oboru statické bibliografie (resp. Bibliometrie) dal vzniknout matematické bibliometrické metodě, též nazývané "publikační metoda".[1]

Publikační metoda

Publikační metoda je matematicko-statistická metoda, která se používá k získání kompletního obrazu vědy v dané oblasti (například státu). Její cíl je kvantitativní měření produkce publikací. Vyhodnocuje například typ vědecké literatury, časovou periodu či autora v oboru.[2]

Literary warrant

Pojem, který Hulme zavedl v roce 1911. Z pohledu LIS (Library and Information Science) znamená literary warrant doloženost na základě textu. Indexátor, popřípadě klasifikátor mají povinnost zajistit adekvátní základ pro indexování. To znamená, zajištění definic indexovaných termínů na základě odborné literatury.

Pojem literary warrant patří mezi tradiční přístupy v oblasti KO (Knowledge organization), což je obor, který spadá do informační vědy a knihovnictví a zabývá se popisem dokumentů pomocí indexováním a klasifikováním, tedy vytvářením metadat.[3][4]

Statická bibliografie

Pojem zavedený Hulmem v roce 1923, který byl později změněn na pojem bibliometrie. Hulme, používal tento pojem pro proces analýzy historie vědy a technologie pomocí sčítání opakujících se pojmů.[1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 Edward Wyndham Hulme. In: Wiki-knihovna.cz [online]. WikiKnihovna, 2013 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Edward_Wyndham_Hulme
  2. Možnosti využití bibliometrických metod [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www1.cuni.cz/~murysovt/ukoly/bibliomet.htm. Seminární práce. Karova Univerzita v Praze. Vedoucí práce Prof. PhDr. Marie Königová, CSc.
  3. Literary warrant (and other kinds of warrant). In: Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) [online]. Københavns Universitet, 2013 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www.iva.dk/bh/lifeboat_ko/CONCEPTS/literary_warrant.htm
  4. Knowledge organization. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_organization

Související články