Eigenfactor: Porovnání verzí

m
Řádka 44: Řádka 44:
 
* Cited Half-life
 
* Cited Half-life
 
* Citing Half-life
 
* Citing Half-life
 
  
 
== Odkazy==
 
== Odkazy==
Řádka 54: Řádka 53:
  
 
=== Související články ===
 
=== Související články ===
[[Bibliometrie]], [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy]],[[citační analýza|citační analýzy]], [[Impakt faktor]], [[H-index]]
+
* [[Bibliometrie]]
 +
* [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy]]
 +
* [[citační analýza|citační analýzy]]
 +
* [[Impakt faktor]]
 +
* [[H-index]]
  
  

Verze z 19. 10. 2018, 19:46

Eigenfactor Score patří mezi nástroje citační analýzy, slouží k hodnocení vědy, výzkumu a vývoje. Mapuje vliv vědeckých publikací a na jejich základě vztahy mezi obory.

Stručná charakteristika

Odpovídá na otázku, jak důležitý je daný časopis pro vědeckou komunitu. Jeho zdrojovou základnou jsou citační databáze, konkrétně vychází z Thomson Scientific Journal Citation Reports Dataset, Science Citation Index a Social Science Citation Index. Eigenfactor je vypočítáván z množství citací článků daného periodika ve vztahu k celkovému počtu článků v JCR za uplynulých 5 let. Zohledňuje ale také velikost časopisu, eliminuje autocitace, přiřazuje váhu jednotlivým citacím na základě času, který vědec s časopisem stráví. 1000 nejprestižnějších časopisů má hodnotu nad 0,01 ES. Algoritmus, který Eigenfactor využívá k vyjádření hodnot (Eigenfactor score a Artical Influence score), je navržen podle hypotetické představy chování výzkumníka. Tato představa spočívá v tom, že vědec začíná svůj výzkum či rešerši u náhodně vybraného článku, další články si vybírá podle referencí prvního článku, přičemž tato práce může postupovat až do nekonečna. Výzkumník se tak pohybuje po citační síti časopisů propojených citacemi a podle této sítě je pak možné odhadnout, jak dlouhý čas byl věnován jednotlivým časopisům. [1]

Portál Eigenfactor.org a jeho vznik

Na Eigenfactor® Project je akademický výzkumný projekt, založený Carlem Bergstromem a Jevinem Westem v lednu 2007. Je podporovaný West laboratoří na Information School a Bergstrom laboratoří na ústavu Biologie Univerzity of Washington. Portál Eigenfactor vznikl jako způsob využití citačních sítí k měření vlivu vědeckých publikací. Jejich cílem bylo napodobit vyhledávač Google a řadit časopisy tak, jak Google´řadí webové stránky. Zatímco Google zpracovává hypertextové linky a pracuje tedy se sítí odkazů, Eigenfactor využívá odkazy vědecké literatury, jimiž jsou citace. Nesčítá tedy jednoduchou sumu citací, ale rozlišuje mezi citacemi z velmi vlivného časopisu a méněvlivného časopisu. [1]

Portál Eigenfactor.org je volně dostupný. Jedná se o bibliometrický projekt Metrics Eigenfactor Project sponzorovaný Department of Biology na University of Washington. Portál nabízí služby spojené analýzou citací, jeho výstupem jsou přehledné grafické vyobrazení, mapy, tabulky. Na rozdíl od ostatních databází obdobného typu nabízí i cenové srovnání jednotlivých periodik. Publikace hodnotí na základě dvou metrik: Eigenfactor Score a Article Influence.[1] [2]

Indikátory portálu Eigenfactor.org

Eigenfactor score

Jedná se o odhad procenta času, který uživatelé stráví s daným časopisem. Součet hodnot všech časopisů je roven 100. Je jasné, že při zahrnutém počtu vědeckých žurnálů je toto číslo u většiny časopisů velmi malé.[3]

Výpočet

 • Měří celkovou hodnotu časopisu danou všemi články publikovanými v daném roce a jejich celkovým počtem vážených citací
 • Vezměme kros-citační matici Z, kde Zij je počet citací z daného roku v j-časopise na články i-časopise v předchozích 5 letech
 • Zij = 0, kde i = j – odstranění autocitací daného časopisu
 • Normalizujme Z, tj. Hij = Zij / Sum(k) Zkj
 • Vypočtěme článkový vektor a, kde a i je počet článků publikovaných i- časopisem v uplynulých 5 letech
 • Vytvořme stochastickou matici H´ záměnou sloupců = 0 v H za a
 • Vytvořme matici „náhodné procházky“ P = α H´+ (1 – α) a . e T, kde α = 0,85 (jako Google) a e T je řádkový vatici H´ záměnou sloupců = 0 v H za aektor jedniček 15
 • Definujme vektor π* jako první vlastní vektor P, který odpovídá zlomku času strávenému v každém z časopisů v P – slouží jako váha vlivu časopisu
 • Pak Eigenfactor (EF) definujeme jako: EF = 100 × Hπ* / Sum(i) [Hπ*]i[3]

Article Influence score

Je určen k odhadnutí důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných článků). Article Influence vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování. Pokud je jeho hodnota u časopisu např. 20, znamená to, že průměrný článek v tomto časopise je dvacetkrát vlivnější než průměrný článek v celé kolekci dat. Tento indikátor je srovnatelný s impakt faktorem.[4]

Výpočet

 • Měří prestižnost časopisu založenou na samotných citacích článku
 • Je porovnatelný s impakt faktorem
 • Article Influence (AI) definujeme jako: AIi = 0,01 × EFi / ai kde EFi je Eigenfactor skóre i-časopisu a ai je i-vstup normalizovaného článkového vektoru
 • Díky normalizaci, hodnota AI >1 značí nadprůměrný vliv každého článku v daném časopise[3]

Další citační indikátory

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 8 [cit. 2015-09-10]. urn:nbn:cz:ik-12915. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12915
 2. KEAR, Robin. 2011. Citation searching and bibliometric measures. College & Research Libraries News. 2011, vol. 72, no. 8, s. 470-474. ISSN 0099-0086. Dostupný také z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=65563497&lang=cs&site=ehost-live.
 3. 3,0 3,1 3,2 VLADIMÍR, Kopecký Jr. Scientometrie Scientometrie aneb jak měřit či neměřit it vědu a vědce. Praha: Fyzikální ústav UK. Dostupné také z: http://fu.mff.cuni.cz/biomolecules/files/courses/Scientometrie.pdf
 4. MARTIN, Souček. Informační věda. Praha. Dostupné také z: file:///C:/Users/Michaela/Desktop/Škola/Informační věda/informacni_veda (1).pdf

Externí odkazy

http://www.eigenfactor.org/

Související články