Emoce a emocionalita. Vlastnosti emocí: Porovnání verzí