Exekutivní funkce

Verze z 25. 6. 2014, 12:35; Kristina.Sarisova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 • v širším pojetí zahrnují řadu kognitivních dovedností, odpovědných za:
 1. plánování
 2. iniciaci
 3. sekvenční zpracování (řazení)
 4. monitorování (kontrolování, sledování)

dva názory:

 • první spojuje exekutivní funkce se specifickými kognitivními funkcemi jako vhled, vůle, abstrakce, úsudek
 • implikuje, že exekutivní funkce - tak jako paměť a jazyk - jsou získanými dovednostmi a mohou být přímo měřeny
 • jejich narušení ústí do ztráty těchto schopností
 • druhý zdůrazňuje kybernetická (lodivod) hlediska exekutivních faktorů, tj. že exekutivní faktory řídí výkon složitých činností interagují s ne-exekutivními procesy
 • jejich narušení je možné vidět jen skrze dezorganizaci operací ne-exekutivních oblastí
 • toto pojetí přináší zvýraznění dynamických interakcí mezi frontálními kontrolními systémy a jimi řízenými procesy

definice exekutivních funkcí

 • exekutivní kognitivní schopnosti jsou řadou složitých oddělených kognitivních dovedností, zahrnujících plánování, organizaci, reagování na nové skutečnosti a pracovní paměť
 • nejzákladnější exekutivní funkcí je schopnost použít záměr (úmysl) k regulaci (usměrňování) provádění cílem řízeného chování
 • zahrnuje schopnost iniciovat nezávisle cílevědomou aktivitu a utlumit irelevantní nebo nevhodnou aktivitu
 • osoby s jejich poruchami nejsou schopny řídit své vlastní chování a potřebují podporu (povzbuzení), vnější strukturaci a kontrolu (dohled)
 • exekutivní funkce (EF) udržuje přiměřené zaměření s ohledem na dosažení budoucího cíle
 • EF je mechanismem, jimž je optimalizována činnost v situacích, požadujících simultánní operace mnoha různých kognitivních procesů
 • EF požaduje schopnost plánování a řazení složitých chování,
 • simultánní sledování mnoha zdrojů informace, uchopení „jádra“ ve složité situaci, odolávání interferenci, tlumení nevhodných reakcí a podporu jednání pod delší období
 • EF zahrnuje strategické plánování, regulaci podnětů, organizované paměťové vyhledávání a také flexibilitu myšlení a jednání
 • EF jsou vyšší funkce, které integrují funkce základní, jako percepce, pozornost a paměť; tyto vyšší funkce zahrnují schopnost anticipovat, stanovit cíle, plán, sledovat výsledky a využívat zpětnou vazbu
 • EF je myšlena jako regulační řízení
 • EF je popsána jako schopnost zapojit nezávislé, cílevědomé a sebe-obslužné chování
 • EF je proponována jako soubor procesů, které vedou, řídí a ovládají kognitivní, emoční a behaviorální funkce, zvláště během aktivního a nového řešení problému
 • EF zdůrazňuje metakognitivní schopnosti, které umožňují jedinci vnímat podněty z prostředí, adaptivně na ně reagovat, flexibilně měnit směr jednání, anticipovat budoucí cíle, zvažovat následky a odpovídat integrovaně (tzv. zdravým, příp. selským rozumem), při využití všech těchto kapacit k dosažení uvědomovaného cíle

Historie

 • případ Phineas Gage
 • Miller et al. (1960) využili pojem systémového inženýrství Test - Operate - Test - Exit řízení lidské kognice
 • Lurija (1969) přináší narušení funkčního systému programování, regulace a verifikace chování
 • Butterfield a Belmont(1977) popisují exekutivní funkce jako schopnost kdy osoba spontánně mění řídící proces jako reakci (přiměřenou) na objektivní změnu informace v úloze
 • Norman a Shallice (1980) vytvořili pojem supervizního pozornostního systému
 • Goldman-Rakic (1995) a Pennington et al. (1996) přišli s centrální exekutivou
 • Baddeley (1996) a Parkin (1998) toto pojetí řeší polemicky takřka dodnes

Hypotéza somatického markeru

 • předpokládá se, že orbitofrontální PFK je odpovědná za "označkování" lidí, předmětů nebo situací s afektivním významem
 • označkování je dosaženo asociováním minulých vzpomínek na události s afektivním nábojem se somatickým stavem, který událost vyvolala
 • takže událost je označena somatickým markerem, který v budoucnu napomáhá jedinci činit rozhodnutí
 • vyvolaný somatický marker nabízí odpovídající afektivní stav a "správné vycítění", která alternativa je při rozhodování správná
 • pacienti s poškozením tohoto systému nejsou schopni dosáhnout rozhodnutí jednoduše proto, že se stávají neschopnými rozjímáním nad irelevantní informací
 • žádné z jejich jednání není obvykle více upřednostňováno emočně, než jiné a oni pak činí rozhodnutí náhodně nebo impulzivně a stávají se tak dezinhibovanými

karetní hra

 • velké odměny = velké tresty
 • malé odměny = malé tresty = výborný výsledek
 • pacient má za úkol vybrat karty ze 4 různých balíčků tak, aby vyhrál peníze od examinátora
 • každá karta vyhrává nějaké peníze, ale některé také nesou ztrátu a pacient musí zaplatit
 • pacient neví, že karty z prvních dvou balíčků vyhrávají hodně, ale příležitostně také přináší velkou ztrátu a opakovaně z nich vybírají, což vede k čisté ztrátě
 • naopak karty z dalších dvou balíčků vyhrávají málo, ale také ztráty jsou mnohem menší a celkově braní z nich přináší čistý zisk
 • závěr:
 1. kontrolní osoby napřed braly z obou balíčků s velkými odměnami, ale po několika velkých ztrátách přešly ke druhým a celkově získali
 2. pacienti s PFK poškozením postupovaly stejně, ale poté nebyli schopni "adaptivně" změnit své chování a přišli o všechny své peníze
 3. úloha je typická pro potíže, které prefrontální pacienti zakoušejí v běžném životě

Zdroje