Greenstone

Greenstone (Greenstone Digital Library Software) je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven.

Systém Greenstone

Systém Greenstone je vyvíjen na University of Waikato na Novém Zélandě s podporou UNESCO. Je to volně dostupný opensource systém pod licencí GNU General Public License. Systém je částečně lokalizován do češtiny. Svou filozofií se systém blíží systému CDSware zejména v oblasti konfigurace systému a tvorbě uživatelského rozhraní. [1]

Vlastnosti systému

Systém Greenstone pro interoperabilitu využívá protokol Z39.50. Po instalaci speciálního pluginu je k dispozici také protokol OAI-PMH. Pro uchovávání popisných metadat je užíván Dublin Core. Základní jednotkou pro uchovávání dat v systému je dokument, který je nosičem informací (texty, obrázky, audio nebo video). Dokumenty jsou sdružovány do sbírek, která je základním kamenem systému. Sbírky jsou sdružovány do knihoven. [1]

Tvorba sbírek a ukládání dokumentů

V systému Greenstone uživatel nejprve vytvoří sbírku s vymezenými vlastnostmi (typ vkládaných dokumentů, proces jejich vložení a podobu uživatelského rozhraní pro danou sbírku). Vzhled webového rozhraní lze nadefinovat pomocí systému šablon a maker. Proces vkládání dokumentů je složen z importu dat a metadat do interního formátu (v jazyce XML) a následného zařazení zpracovaných dat do repozitáře. Pro zpracování každého datového typu (PDF, DOC, JPG, AVI, ...), musí existovat plugin. Pro textové dokumenty je zpracováním převod do znakové sady UTF-8, indexování obsahu dokumentu, získání části metadat z dokumentu apod. Při importu je vygenerován i jednoznačný identifikátor (generuje se pomocí hashovací funkce. [1]

Uživatelské rozhraní

Se systémem Greenstone je dodávána aplikace Librarian pro správu sbírek a ukládání dokumentů (naps. v programovacím jazyku Java). Architektura systému umožňuje vytvářet vlastní aplikace k obsluze systému – uživatelské rozhraní poskytuje část označovanou jako recepční, která pomocí interního protokolu (může být nahrazen protokolem COBRA) komunikuje s jinou nezávislou částí zvanou server sbírky (poskytování obsahu). Uživatelské rozhraní je webové a umožňuje základní procházení sbírek a vyhledávání v nich. Procházení obsahem sbírky je umožněno díky klasifikátorům dokumentů, které mohou tvořit tematické struktury. Uložené dokumenty jsou klasifikátory zatříděny a uživatel jimi může snadno procházet. [1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Doporučená literatura

  • KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Externí odkazy

Greenstone.org/

Související články

Klíčová slova

digitální knihovny