Historie oboru psychologie zdraví

Verze z 26. 8. 2017, 23:55; Petr.Kosik (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Historie oboru psychologie zdraví

 • psychologie zdraví vzniká v roce 1978 jako 38. divize APA (mladý obor)
 • psychologie zdraví je systematická aplikace psychologie do oblasti zdraví, nemoci a systému péče o zdraví
 • mnoho rozmanitých, navzájem souvisejících témat na rozhraní mezi psychologií a behaviorální medicínou
 • od počátku vychází z holistického přístupu ke zdraví a nemoci - v teorii i praxi respektuje:
 1. biopsychosociální model zdraví a nemoci
 2. koncepci multikauzální etiologie jednotlivých skupin onemocnění

Vznik

 • formálně ustanovena v roce 1978 Americkou psychologickou společností (APA)
 • 1985 definována jako soubor specifických vědeckých a profesionálních příspěvků psychologických věd sloužící k:
 1. upevňování, podpoře a uchování zdraví (health promotion and maintenance)
 2. prevenci chorob a identifikaci etiologických a diagnostických korelátů zdraví a nemoci
 3. analýze a zlepšování systému zdravotní péče a utváření zdravotní politiky

kritéria definice, snaha:

 • vyjádřit vrozenou i získanou podmíněnost zdraví (životní styl)
 • zachytit aktuální místo individua na škále zdraví-nemoc ve smyslu fyzického zdravotního stavu
 • měla by brát v úvahu subjektivní údaje o vlastních pocitech (well-being), tzn. štěstí, spokojenost, včetně úrovně a kvality sociálních vztahů k druhým lidem
 • zahrnout posouzení vnějších projevu organismu (tj. chování. člověka ve vztahu ke zdraví a nemoci)
 • to vše vyjádřit z hlediska dlouhodobých i krátkodobých proměn v čase v daném kulturním, historickém, sociálním, politickém, ekonomickém, atd. kontextu
 • na přelomu 80. a 90. let 20. století došlo k postupnému kvalitativnímu posunu teoretického uvažování o problematice zdraví, možnosti a možnostech zdravotní péče
 • Křivohlavý definuje psychologii zdraví jako obor, který se zabývá úlohou psychologických faktorů při udržování zdraví, prevenci nemocí, psychologii zvládání různých onemocnění, otázkami uzdravení a vyrovnáváním se s chronickými nemocemi

důvody vzniku:

 • změna struktury nemocí, od infekčních směrem k neinfekčním - chronickým
 • to souvisí se životním stylem (vzrůst KVO, nádorových onemocnění., úrazů, otrav…)
 • po 2. světové válce díky rozvoji farmaceutického průmyslu došlo k potlačování infekčních chorob
 • choroby nově souvisely se životním stylem, zvláště KVO a nádorová onemocnění
 • v r. 1960 jejich počet poprvé přesáhl 50%
 • vývoj pojetí zdraví od nepřítomnosti nemoci po well-being, zdůraznění kvality celého lidského bytí
 • biopsychosociální hledisko a holistické pojetí zdraví - v to se změnil biomedicínský pohled, konceptualizace pojmu (bio-psycho-sociální jednota), jde také o to, aby se čl. cítil dobře, o ten prožitek, vzrůstá role psychologie
 • kulturní pohled
 • vliv spirituality
 • vývoj zájmu medicíny a psychologie od patogenních k salutogenním faktorům - McGinnis a Forge 1993, až 50% všech příčin úmrtí by bylo možné změnit vhodnou formou prevence
 • zvyšující se náklady na zdravotní péči (mezi lety 1973 a 1993 vzrostly až 6x) - hledání nových cest a postupů
 • 1986 vzniká EHPS - European Health-Psychology Society, Evropská společnost psychického zdraví