Hlavové nervy

Verze z 19. 7. 2017, 18:21; Petr.Kosik (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hlavové nervy

Hlavové nervy vystupují přímo z mozku (prodloužená mícha, Varolův most, střední mozek), u člověka se vyskytují ve dvanácti párech (ve skutečnosti třinácti, ale nultý Terminální nerv se často neuvádí[1]). Vedou rozmanitý druh informace a jejich funkce se mění podle místa inervace (senzorická, motorická, senzitivní i vegetativní vlákna).

 1. Nervus olfaktorius (čichový)
 2. Nervus opticus (zrakový)
 3. Nervus oculomotorius (okohybný)
 4. Nervus trochlearis (kladkový)
 5. Nervus trigeminus (trojklanný)
 6. Nervus abducens (odtahující)
 7. Nervus facialis (lícní)
 8. Nervus vestibulocochlearis (sluchový a rovnovážný)
 9. Nervus glossopharingeus (jazykohltanový)
 10. Nervus vagus (bloudivý)
 11. Nervus accessorius (přídatný)
 12. Nervus hypoglossus (podjazykový)

Zdroje

 1. Terminal nerve. (n.d.). En.wikipedia.org. Retrieved July 22, 2014, from: http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_nerve