Hrbol mezimozkový

  • thalamus
  • pravý a levý, útvary vejčitého tvaru, zasahuje sem výběžek retikulární formace
  • četnými vlákny oboustranně spojen s kůrou mozkovou - převádí do ní vzruchy z nižších oddílů CNS, jeho činnost je ale řízena mozkovou kůrou
  • je přepojovací stanicí aferentních vláken jdoucích od receptoru ke kůře, přijímá a předává počitky kůře mozkové
  • podněty zde získávají citový přízvuk, při afektech vyvolává thalamus somatickou odezvu
  • zpracovává a reaguje na bolestivé impulzy

Zdroje