Historie verzí stránky „Hudební kultury Arabsko-islámského světa“

Zobrazit protokolovací záznamy k této stránce

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 10. 2014, 14:54Vera.Okenkova (diskuse | příspěvky). . (527 bajtů) (+527). . (Založena nová stránka s textem „'''Arabsko-islámský svět''' je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.…“)