Historie verzí stránky „Hudební kultury Pobaltí“

Zobrazit protokolovací záznamy k této stránce

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 25. 12. 2014, 22:30Vera.Okenkova (diskuse | příspěvky). . (2 681 bajtů) (+2 681). . (Založena nová stránka s textem „'''Pobaltí''' je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Lubomírem Tyllnerem, CSc. Mezi dalš…“)