Hudební kultury Severských zemí

Verze z 25. 12. 2014, 22:36; Vera.Okenkova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Severské země jsou jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Lubomírem Tyllnerem, CSc. Mezi další areály probírané během přednášek evropské etnomuzikologie patří: alpské země, Balkán, Středomoří, Střední Evropa, oblast od řeky Moravy po Maďarsko, Pobaltí, ale také okruhy jako židovská hudba, český hudební folklor, bordunová hudba nebo vánoční písně.

Hudba Norska

Pro tradiční hudební kulturu Norska je charakteristický bordunový hudební nástroj hardangerské housle.

Hardangerské housle

Hardangerské housle jsou hudebním nástrojem podobným houslím, avšak jedná se o nástroj bordunový, který má dvě sady strun nad sebou. Vrchní struny jsou melodické, zatímco spodní struny, kterých se smyčec nedotýká se rozeznívají chvěním vrchních strun a jsou bordunové (souznějící).

Oproti klasickým houslím jsou ty hardangerské větší a kobylka jejich smyčce není tolik vyklenutá, díky čemuž může hudebník zabrat několik tónů najednou a tím vytvořit souzvuk. Na hardangerské housle se hraje většinou hudba doprovázející tanec. Housle jsou krásného zdobení, což ukazuje úctu lidí k tomuto nástroji.

Hudba Švédska

Ve Švédsku nalezneme typický hudební nástroj nazývající se niklharfa.

Niklharfa

Niklharfa je bordunový nástroj charakterizující hudební kulturu Švédska. Jedná se o nástroj podobný italské niněře, jen mu chybí uvnitř kolečko. Je to však stejně jako niněra nástroj bordunový.

Zdroje

Zdroj

TYLLNER, Lubomír. Etnomuzikologie. Přednášky Ústavu etnologie FF UK, ZS 2013/2014.

Doporučená literatura a další zdroje

YOUTUBE - Hardangerské housle TYLLNER, Lubomír. Etnomuzikologie. Přednášky FF UK. TYLLNER, Lubomír. Tradiční hudba: Hledání kořenů. Praha, 2010.