Interpretace je součástí každé jednotlivé recepce textu. Tedy při čtení každého textu probíhá buď častější čtenářská interpretace, nebo méně často odborná interpretace. V oblasti literární vědy se často tyto dva termíny zaměňují a termín interpretace je používán pro oba tyto procesy. [1]

Definice

Podle Akademického slovníku cizích slov je interpretace: „1. vysvětlení (textu), výklad: i. staročeského textu; různé i. historické události; práv. výklad právních ustanovení, objasnění smyslu zákona; log. i. teorie jakékoli udělení významů písmenům v axiomech formalizované teorie, po němž se stane každý axiom pravdivým n. nepravdivým; sociol. i. snímků vyhodnocení fotogrammetrických snímků z hlediska sémantické náplně 2. uměl. hercovo ztvárnění div., filmové ap. úlohy n. podání skladby výkonným umělcem (interpretem)“ [2]

Interpretace je poslední fází recepce textu. Fázemi recepce čteného textu jsou:

  • Očekávání – ještě před samotnou četbou čtenář něco od textu očekává
  • Vizuální percepce textu – čtenář fixuje zrak postupně na části textu a oko přitom zachycuje grafické vjemy
  • Asimilativní doplňování – tato fáze spočívá v tom, že čtenář, který již ovládá techniku čtení, nemusí vnímat každý jednotlivý grafém zvlášť, zbytek si již z kontextu automaticky doplňuje
  • Identifikace – čtenář identifikuje různé jazykové a další prostředky a jevy v textu a zároveň si je spojuje a vnímá jejich význam
  • Interpretace – poslední fáze recepce textu, jde o pochopení smyslu existence textu, vždy zahrnuje v různé míře vždy
  • (Reakce) – tato fáze již nespadá přímo do recepce samotného textu, jde o reakci, kterou ve čtenáři text vyvolává


Chybná citace: Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.