Japonský model

Verze z 30. 7. 2014, 23:15; Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Japonský model, je charakterizován jako organizační změna-rozchod s klasickou byrokracií od Webera

Znaky Japonského modelu

  • rozhodování zdola nahoru, není vytvořen pyramidový model, manažeři konzultují své záměry s pracovníky na nejnižších úrovních
  • menší specializace=> snaha o obecnou přípravu a obecné znalosti chodu firmy- znalost všech oddělení
  • jistota zaměstnání=> zaměstnanci poskytují záruku celoživotního zaměstnaneckého poměru
  • orientace na pracovní týmy=> na všech stupních organizace-lidé pracují v malých pracovních skupinách=> z hlediska výkonu hodnocena celá skupina, ne zaměstnanci, v mapě systému firmy nejsou pozice ale týmy
  • prolínání práce a soukromého života- u Webera jasný předěl mezi prací a aktivitami mimo

-např. firma Hitachi- poskytnutí ubytování všem svobodným zaměstnancům a téměř polovině ženatých => tento koncept funguje i mimo Japonsko Výzkum inovací -Tom Burns + G.M.Stalker => výzkum inovací a změn v elektronickém průmyslu=> výsledek=> byrokracie má omezenou účinnost tam, kde je základním předpokladem flexibilita

Typy organizace

  1. mechanická- existence příkazové hierarchie, vertikální komunikace, práce je anonymní
  2. organická- volnější struktura, celkové cíle organizace mají přednost před úzce vymezenými povinnostmi, každý člen považován za přínosného