Kůra mozková

  • neocortex
  • vývojově nejmladší a nejdokonalejší část mozku, silná asi 2-5 mm, 6 vrstev nervových buněk
  • řídí veškerou činnost organismu a je sídlem vyšší nervové činnosti
  • zachycuje, rozlišuje a seskupuje vzruchy které do ní přicházejí
  • jsou zde menší okrsky se stejnou mikroskopickou stavbou a tedy stejnou funkcí (korová projekční centra) ta tvoří menší část, větší tvoří asociační oblasti

Zdroje