Kojenecké období

 • 2. až 12. měsíc
 • velmi rychlý rozvoj a výrazné změny
 • je to kontinuum už od prenatálu
 • váha vzroste 3x (12. měsíc = trojnásobek porodní váhy)
 • 70. léta jiný pohled na vývoj dítěte – vzájemně si vyjít vstříc (matka × dítě) → ale má to být tak, že prvních 6. týdnů vyjít dítěti vstříc, a pak už to ritualizovat a držet pravidelnost (i dítě by mělo zažít hlad a dyskomfort)
 • tělo se prodlouží o 20 cm, rozvoj kůže (pokožky), trupu, končetin
 • ubývá spánku – redukce na 14 hodin (většinou cyklus 12 + 2 hodiny denně)
 • potřeba dítěte, aby rodiče ritualizovali denní cyklus (pak je v 6. měsíci schopno rozpoznat noc a den)
 • dítě učí ovládat své tělo → lokomoce ve vzpřímeném postoji, záměrně věc uchytí a pustí (důležitý moment kolem 12. měsíce – předtím neuměl chtěně věc upustit)
 • rozvoj psychické kapacity → stále přijímá a zpracovává podněty, pořád se jedná o latentní observační učení, podnětů by nemělo být přemíru
 • myšlení se rozvíjí vazbou příčina – následek

Zdroje