Komprese obrazových informací

Paměťová náročnost rastrových obrazů roste kvadraticky s jejich rozlišením.[1] Komprese je tedy vhodným nástrojem ke snížení výsledné velikosti (v B) při zachování informace.[2] Ze souboru se odstraňují nadbytečná data, která člověk nevnímá.[3] Komprese se dělí na dvě základní kategorie: Ztrátová komprese a bezztrátová komprese. Umělec Pete Ashton na Instagramu pod jménem I Am Sitting In Stagram[4][5] re-postuje stejnou fotografii stále dokola. Tímto demonstruje, jak Instagram pokaždé zpracovává a komprimuje fotografie. Celé to můžeme nazvat generation loss.[6] Pokaždé, kdy si nahrajeme fotografii na Facebook, pak ji stáhneme, pak ji nahrajeme na Twitter, poté ji stáhneme a nahrajeme na Instagram, fotografie ztratí svou původní kvalitu.

Ztrátová komprese

Tato komprese se využívá k markantnímu snížení velikosti souboru, avšak na úkor kvality. Níže je ukázka kvality v závislosti na snížení velikosti souboru. Soubor vlevo je velký 40 kB a má nastavenou kvalitu na 10 %, pravý soubor pak na 100 % a výsledná velikost činí 141 kB.

Komprese10.jpgKomprese100.jpg

Bezztrátová komprese

Komprimováním bezztrátově se velikost souboru nesníží do takové míry, jako je tomu u ztrátové komprese. Oproti ztrátové kompresi lze komprimovaný soubor navrátit do původní podoby. U ztrátové komprese dochází k neodvratné ztrátě dat.

Odkazy

Reference

  1. ŽÁRA, Jiří. Moderní počítačová grafika. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0.
  2. MAHDI, O.A.; MOHAMMED, M.A.; MOHAMED, A.J. Implementing a Novel Approach an Convert Audio Compression to Text Coding via Hybrid Technique. (PDF). International Journal of Computer Science Issues 9 (6, No. 3): 53–59. 2012, [cit. 1.6.2016]. http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-6-3-53-59.pdf
  3. PUJAR, J.H.; KADLASKAR, L.M. A New Lossless Method of Image Compression and Decompression Using Huffman Coding Techniques. (PDF). Journal of Theoretical and Applied Information Technology 15 (1): 18–23. 2010, [cit. 1.6.2016]. Dostupné z: http://www.jatit.org/volumes/research-papers/Vol15No1/3Vol15No1.pdf
  4. I Am Sitting In Stagram. Dostupné z: https://www.instagram.com/sitting_in_stagram/
  5. I Am Still Sitting In Stagram. Dostupné z: https://www.instagram.com/sitting_in_stagram2/
  6. Generation loss. Wikipedia.com, [cit. 1.6.2016]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_loss