Larry Page

Larry Page (narozen 16. 3. 1973, celým jménem Lawrence Page) je americký podnikatel, počítačový expert, vizionář a především spoluzakladatel a CEO firmy Google. Zároveň je také CEO konglomerátu Alphabet, což je společnost, která slouží jako otcovská společnost společnosti Google. [1]

Larry Page

Život

Mládí a studia

Larry Page se narodil v East Lansing v americkém státě Michigan. Již od dětství měl velký vztah k počítačům, především díky své rodině. Otec Carl Vincent Page i matka Gloria učili na Michiganské univerzitě. Otec se zaměřoval na informatiku a umělou inteligenci, matka na programování. [2]

Poprvé přišel do kontaktu se skutečným počítačem v roce 1979 (Lawrencovi bylo 6 let), kdy otec přinesl domů počítač Exidy Sorcerer. Shodou okolností byl autorem tohoto počítače Paul Terrell, který provozoval Byte Shop a byl prvním, kdo do svého obchodu objednal počítač Apple I. [2]

Larry již ve svém dětství velmi rád objevoval a poznával svět kolem sebe. Začal navštěvovat školu Montessori, kde se mohl individuálně rozvíjet. Kromě první práce s počítačem přišel Larry Page do styku s informatikou i díky konferencím, na které ho rodiče brávali. Stejně jako mnozí vizionáři (například Steve Jobs) měl i Larry Page vztah k hudbě. Sám také hudbu skládal a hrál na saxofon. [2] [3]

Po vystudování střední školy se po vzoru rodičů rozhodl věnovat studiu informatiky, ale také ekonomie na domovské Michiganské univerzitě. Tento zájem projevil zejména díky bratrovi Carlovi, který zbohatl prodejem jedné z prvních sociálních sítí. [2]

Později se při volbě navazujícího studia hlásil na MIT (Massachusetts Institute of Technology), ale na zvolenou školu ho nepřijali. Dostal se však na Stanfordskou univerzitu, která mu umožnila rozvíjet se zároveň na poli businessu a na poli technologií. Při nástupu na Stanford poznává svého budoucího kolegu a spoluzakladatele společnosti Google, Sergeje Brina, se kterým se setkává při prohlídce Stanfordu. [2]

Vznik a práce na projektu Google

Google je jedním z nejvýstižnějších projektů, na kterých se Larry Page podílí, a také jedna z nejdominantnějších společností na poli informačních technologií. Příběh této značky se začíná psát roku 1996. Zakladateli jsou již zmíněný Larry Page a Sergej Brin, se kterým Page začal při svých postgraduálních studiích kooperovat. Nejprve spolupracovali na výzkumném projektu, jehož účelem bylo technologické vylepšení internetových vyhledávačů. Běžné vyhledávače v té době řadily data podle toho, kolikrát se dané slovo vyskytovalo na stránce. [4]

Larry Page a Sergej Brin ovšem přišli s technologií PageRank, základem vyhledávače Google. Jedná se o algoritmus propojení webových stránek hypertextovými odkazy. Stránka je hodnocena na základě počtu odkazů na ni. Vliv na výsledky však mohou mít také sociální sítě a další faktory. Později byl vytvořen vyhledávač s provizorním názvem BackRub, ve kterém již Page a Brin aplikovali své technologie. Následně došlo ke změně jména na Google. [4] [5]

Společnost byla oficiálně založena 4. září 1998. V té době byla společnost Google ještě „garážovým projektem“. Společnosti také velmi pomohl Andy Bechtolsheim (spoluzakladatel společnosti Sun Microsystems), který Googlu věnoval 100.000 amerických dolarů. [6]

Poté se společnost Google začala rozvíjet a v roce 2004 se rozhodla vstoupit na burzu. Nyní je jednou z nejvíce oceňovaných společností světa.

Dílo

Google je jedna z největších technologických společností světa. Stěžejním produktem této společnosti je internetový vyhledávač, který je se svými dotazy zařaditelný na místo nejpoužívanějšího vyhledávače na světě.

Společnost Google ovšem nabízí mnohem více než pouhé vyhledávání, vlastní také mnoho firem, rozvíjí mnoho projektů a vyrábí mnoho produktů.

Produkty firmy Google

Společnost Google není známa po celém světě jen díky internetovému vyhledávači. Rodina Google produktů a služeb je velmi rozsáhlá. K aktuálnímu datu (20. listopadu 2015) poskytuje Google 41 produktů. Produkty se samozřejmě dále vyvíjí a v průběhu doby vznikaly a vznikají nové, některé však také zanikly. [7]

Google v moderní době poskytuje kromě vyhledávání také svůj vlastní prohlížeč Chrome, který je průběžně aktualizován a dobře propojen s dalšími produkty firmy Google (například Google kancelářské produkty) a také samotným vyhledáváním.[7]

Dále Google nabízí produkt zvaný AdWord, který slouží k internetové reklamě.[7]

Za zmínku také stojí cloudová služba Google Drive, díky které si uživatel může ukládat svá data a také data vytvořená například v kancelářském balíku Google na své cloudové úložistě.[7]

Dalším velmi invenčním produktem se staly kancelářské výrobky této firmy. Nástroje pro tvorbu textu, prezentací či tabulek si získaly velkou oblibu zejména díky propojení s ostatními Google produkty (automaticky se ukládají na Google Drive) a také díky možnosti sdílení a práce více lidí na jednom dokumentu.[7] Produktů je samozřejmě daleko více. Kromě reklamy, cloudového úložiště a kancelářských aplikací najdeme u Googlu také e-mailový klient Gmail, mapy Google Maps, mediální produkty (např. YouTube) nebo vývojářské aplikace a doplňky.[7]

Ostatní projekty

Alphabet

V roce 2015 došlo k vytvoření společnosti Alphabet, která se stala mateřskou a řídicí společností pro společnost Google a další projekty. Zakladatelé Googlu se v řízení této mateřské společnosti zhostili role CEO a prezidenta firmy. [8]

Ocenění

Larry Page získal v roce 2004 Marconiho cenu, kterou každoročně udílí Marconiho nadace. Tato cena je udílena za pokroky v komunikaci. [1]

Citáty

 • If you're changing the world, you're working on important things. You're excited to get up in the morning. (Když měníte svět, tak pracujete na důležitých věcech. Ráno vstáváte nadšení) [9]
 • Lots of companies don't succeed over time. What do they fundamentally do wrong? They usually miss the future. (Spousta společností v průběhu doby neuspěje. Co dělají vlastně špatně? Většinou se minou s budoucností)[9]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 [Larry Page. In: Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Larry_Page&oldid=699108948]
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 [ISAACSON, Walter. Inovátoři: jak skupinka vynálezců, hackerů, géniů a nadšenců stvořila digitální revoluci. Vydání první. Praha: Práh, 2015, 651 stran. ISBN 978-80-7252-579-9.]
 3. [BRANDT, Richard L. Jak myslí Larry Page a Sergej Brin: [tajemství úspěchu společnosti Google]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 255 s. ISBN 978-80-251-2822-0.]
 4. 4,0 4,1 [Google. In: Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Google&oldid=699112224]
 5. [PageRank. In: Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PageRank&oldid=697285934]
 6. [Company overview. Google [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: https://www.google.cz/intl/en/about/company/]
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 [O společnosti Google: služby. Google [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: https://www.google.cz/intl/cs/about/products/]
 8. [Larry Page Biography. In: The Biography.com website [online]. A&E Television Networks [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.biography.com/people/larry-page-12103347]
 9. 9,0 9,1 [Larry Page Quotes. Brainy Quote [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/larry_page.html]

Použitá literatura a zdroje

 • ISAACSON, Walter. Inovátoři: jak skupinka vynálezců, hackerů, géniů a nadšenců stvořila digitální revoluci. Vydání první. Praha: Práh, 2015, 651 stran. ISBN 978-80-7252-579-9.
 • BRANDT, Richard L. Jak myslí Larry Page a Sergej Brin: [tajemství úspěchu společnosti Google]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 255 s. ISBN 978-80-251-2822-0.
 • O společnosti Google: služby. Google [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: https://www.google.cz/intl/cs/about/products/

Externí zdroje

Související články

Klíčová slova

Larry Page, Sergej Brin, Google, vyhledávání, vyhledávač