Marcia Bates

Marcia Jeanne Bates (1942) je americká emeritní profesorka informační vědy na University of California v Los Angeles. Je autorkou článků a publikací o vyhledávání v informačních systémech, designu informačních systémů, informačním chování. [1] [2]

Život

Batesová se narodila roku 1942 v Indianě.[3] Titul bakaláře získala v roce 1963 na Pomona College v Claremontu v Kalifornii. Po dokončení studia na Pomona College učila angličtinu jako dobrovolnice v Mírových sborech v Thajsku. Magisterský titul po návratu z Thajska získala v roce 1967 na University of California v Berkeley. Tamtéž v roce 1972 i titul Ph.D. Po studiích učila na University of Maryland a na University of Washington v Seattlu. Následně v roce 1981 přijala povýšení na University of California v Los Angeles, kde také učila. Dodnes tam působí jako emeritní profesorka.[1] Zabývala se chováním uživatele systému při vyhledávání, vyhledávácími strategiemi, přístupy do systémů, designem vyhledávacích systémů.[2] Byla šéfredaktorkou třetího vydání "Encyclopedia of Library and Information Sciences - Third Edition". [4]

Práce

Information Search Tactics

Information Search Tactics, česky taktika vyhledávání informací, je práce, kterou Batesová uveřejnila 30. července roku 1979 v časopise Journal of the American Society for Information Science. [5] V článku je představen koncept hledání informací a zlepšení referenčních služeb. Jsou v něm představeny různé konkrétní taktiky, které jsou pojmenovány a popsány.

Podle Batesové je knihovník odpovědný člověk, který by měl zodpovídat všechny dotazy týkající se knihovny, v níž pracuje, a jejího fondu. Také by měl zodpovědět žádost o v podstatě jakoukoli informaci. Úkolem referenční služby v knihovně je zprostředkovat tazateli požadovanou informaci - buď přímo, nebo odkazem na způsob, jak ji získat. Žádné elektronické systémy se nevyrovnají informačním specialistům a referenčním knihovníkům. Ti se totiž pohybují mezi nesmírnou řadou zdrojů - jak ručně, tak online. Umí tak rozvíjet bibliografie a odpovídat na otázky.

Batesová rozděluje modely vyhledávání na 4 druhy: 1. druh - ideální model - určuje vyhledávací metody na základě matematického a analytického systému. 2. druh - reprezentativní model - předpovídá a vysvětluje lidské chování, které nazýváme "information searching". 3. druh - "učící model vyhledávání" - dělá učení vyhledávání snadnějším. 4. druh - model pro usnadnění vyhledávání - pomáhá hledat účiněji. Ideální druh vyhledávače je takový, že pojí všechny čtyři modely v jeden.

Rozdíl mezi vyhledávací taktikou a strategií

Taktika = krátkodobé cíle, strategie = celkové, dlouhodobé plánování. Každý krok, který osoba dělá, aby se dostala k cíli vyhledávání nazýváme taktikou. Existují tedy dobré, efektivní taktiky a ty špatné. Cílem modelu Batesové je navrhnout a vytvořit taktiky, které budou účinnější pro vyhledávání.

4 základní druhy vyhledávacích taktik: 1. Taktika monitorování - Cíl: udržet vyhledávání efektivním. 2. Taktika "struktura souboru" - Cíl: usnadňování cest k informacím. 3. Taktika vyhledávacích prostředků - Cíl: přepracovat formulace vyhledávání. 4. Taktika pro lepší formulaci termínů při vyhledávání.

V článku je také uvedeno 29 rozpracovaných vyhledávacích taktik, které by měly efektivně fungovat.

Tento článek se stal významným pro kariéru Batesové. [5]

Berrypicking

Model vyhedávání Berrypicking uveřejnila Batesová v roce 1989 ve své práci "The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface". Tento model je mnohem bližší reálnému chování lidí při hledání informací než ostatní modely. [6]


V ostatních vyhledávacích modelech je dotaz považován za jednorázový problém. To se v Berrypickingu mění. Každý nový údaj, se kterým se lidé setkávají jim dává nové myšlenky, směry kterými jít a dotaz tak dostává úplně jiný rozměr. Tento typ vyhledáváni se nazývá vyvíjející. A uživatel tak postupně získává nové a nové poznatky. Batesová toto přirovnává ke sběru borůvek - anglicky "berrypicking". Ty nelze sbírat ve svazcích, nýbrž po jednom. Což je srovnatelné se získáváním informací.[6]

Úspěchy

V roce 2005 získala Cenu za zásluhy od Americké společnosti pro informační vědu a technologii. Také je dvojnásobnou držitelkou ceny "Best Journal of ASIS Paper of the Year Award" od American Society for Information Science, z let 1980 a 2000. V roce 2001 získala cenu Fredericka G. Kilgoura za výzkum v knihovnických a informačních technologiích. [1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 Marcia J.Bates. University of California, Los Angeles [online]. [cit. 2015-11-28]. Dostupné z: https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/
  2. 2,0 2,1 Marcia J. Bates. University of California, Los Angeles - Directory [online]. [cit. 2015-11-28]. Dostupné z: https://gseis.ucla.edu/directory/marcia-bates/
  3. HARTEL, Jenna. Featured Paper #3: The Invisible Substrate of Information Science by Marcia J. Bates (1999). Welcome to Library and Information Science [online]. [cit. 2015-11-28]. Dostupné z: http://welcometolis.weebly.com/marcia-bates.html
  4. Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition (Print Version) CRC Press, Taylor and Francis Group [online]. [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: https://www.crcpress.com/Encyclopedia-of-Library-and-Information-Sciences-Third-Edition-Print/Bates-Maack/9780849397127
  5. 5,0 5,1 BATES, Marcia J. Information Search Tactics.Journal of the American Society for Information Science. [online]. 30. červenec 1979. [cit. 2015-12-3]. Dostupné také z: https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/Information Search Tactics.html
  6. 6,0 6,1 BATES, Marcia J. THE DESIGN OF BROWSING AND BERRYPICKING TECHNIQUES FOR THE ONLINE SEARCH INTERFACE . [online]. 1989. [cit. 2016-01-18]. Dostupné také z: https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/berrypicking.html

Související články

Klíčová slova

Informační systém, informační chování, modely vyhledávání, vyhledávání informací, efektivní vyhledávání.

Externí odkazy

Marcia Bates - profil na stránkách fakulty Informačních studií University of California