Půjčování e-knih v ČR

Verze z 5. 4. 2017, 14:16; Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Půjčování e-knih v ČR začalo v říjnu 2013.[1] České e-knihy zpřístupňuje několik poskytovatelů. Vyjmenované komerční platformy jsou uvedeny pod popisnými názvy, poskytovatelé často neuvádí oficiální označení. Některé platformy umožňují zobrazení elektronického obsahu několika způsoby.

Proquest ebrary / Proquest EBL

Zahraniční distributor nabízející od dubna 2014 také české odborné tituly. Platforma umožňuje on-line čtení a e-výpůjčky pro off-line čtení (na sedm nebo čtrnáct dnů) a stažení části textu do PDF souboru. Pro e-výpůjčky je nutné používat zařízení, která podporují ochranu Adobe DRM.

Knihovna může zakoupit pro každý titul jeden ze tří typů přístupů (single-user, three-user, multi-user) a umožnit tak využívání e-knihy buď jednomu, nebo souběžně více čtenářům. Akvizicí získá knihovna trvalý přístup k titulu. Knihovna platí roční poplatek za využívání platformy, který se odvíjí od celkové ceny koupených titulů.

V lokálním katalogu knihovny je uveden odkaz, který přesměruje čtenáře na platformu ebrary. E-knihu může čtenář používat pokud je autentizován přes Shibboleth nebo pracuje na zařízení v rozsahu oprávněných IP adres.

EBSCO EBooks

Kolekce EBSCO eBooks představuje světově nejobsáhlejší katalog pro více než 460 000 elektronických knih a 30 000 audioknih od více než 1 000 vydavatelů z celého světa (kromě češtiny obsahuje tituly v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině atd.).

Z českých titulů jsou v nabídce díla nakladatelství:

 • Karolinum
 • Masarykova Univerzita
 • Vydavatelství FF UK
 • Západočeská Univerzita v Plzni

Knihovny poskytující přístup k EBSCO eBooks:

 • Masarykova univerzita v Brně
 • Národní lékařská knihovna
 • Krajská vědecká knihovna Liberec
 • Středočeská vědecká knihovna v Kladně
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze

eReading

Od října 2013 mohou knihovny využívat systém e-výpůjček poskytovatele ze skupiny Albatros Media. Tato platforma jako prvá zahájila půjčování e-knih v ČR.

eReading - e-výpůjčky

K dispozici je téměř 9000 titulů (leden 2015) a nabídka portálu eReading.cz je stále průběžně rozšiřována. Obsahově převládá beletrie a populárně-naučná literatura. E-knihu si mohou čtenáři vypůjčit na 21 dnů. Titul lze číst pouze na e-ink čtečkách eReadingu, dále pomocí aplikace na tabletech se systémem Android nebo iOS Apple. Aplikace pro Windows není k dispozici. Čtenář musí být registrován na portálu eReading.cz.

Knihovna nezíská trvalý přístup k titulu, platí pouze za výpůjčky uskutečněné jejími čtenáři. Cena jedné e-výpůjčky se pohybuje kolem 49 Kč. Neplatí se žádné další poplatky. Typ akvizice je PDA.

Platformu lze propojit s knihovním systémem a na výpůjční proces aplikovat nastavení obdobná jako při půjčování tištěných knih. Např. maximální počet souběžných e-výpůjček jednoho čtenáře nebo jejich celkový počet.

eReading - multilicence

Na podzim 2012 se několik vysokoškolských knihoven dohodlo s firmou eReading na konsorciálním způsobu nákupu dvou desítek odborných titulů. Knihovny si mezi sebou rozdělily náklady na jejich pořízení a dostaly právo nabízet je po dobu pěti až deseti let neomezenému počtu svých uživatelů. Předpoklad tohoto způsobu konsorciální akvizice jednou až dvakrát do roka se nepodařilo naplnit.

Čtenář si stáhne e-knihu bez ochrany DRM a může ji používat neomezeně dlouho. Nemusí instalovat žádné speciální čtecí software, registrovat se u DRM autority nebo autorizovat své čtecí zařízení. Soubor s e-knihou lze číst na všech typech zařízení a všech operačních systémech. Tyto komfortní podmínky jsou vyváženy vyšší cenou a náročnějším způsobem akvizice.

Titul je zařazen do katalogu knihovny, kde je uveden odkaz na platformu eReading. Zde se čtenář jednorázově registruje. Autentizace probíhá přes systém Shibboleth nebo formou seznamu oprávněných čtenářů (jejich emailů).

Flexibooks

Poskytovatel patřící do skupiny Nakladatelství Fraus zprovoznil dva modely pro čtení e-knih. Nabídka z nakladatelství Fraus, Grada, Portál a desítek dalších obsahuje několika tisíc učebnic, odborných a populárně naučných titulů či beletrie. Najdeme zde i multimediální tituly a učebnice, doplněné o videa, zvukové nahrávky, odkazy na doplňující informace, interaktivní cvičení a animace. U e-knih z některých nakladatelství musí knihovna počítat s nutností dojednání licenčních podmínek přímo s vlastníky práv.

Flexibooks - e-výpůjčky

První model Flexibooks, funkční od podzimu 2012, je založen na principu e-výpůjček. Čtenář si půjčí e-knihu na dobu 31 dnů do PC, tabletu nebo chytrého telefonu. Ke čtení a půjčování je nutné na vlastní zařízení nainstalovat speciální program (k dispozici pro Windows, Android, iOS.) Nejsou podporovány e-ink čtečky. Chystá se také čtečka v prohlížeči pro on-line čtení.

Je možné odložit začátek výpůjční doby. Výpůjční lhůta se tak počítá od začátku čtení, nikoliv od data platby. Čtenář má k dispozici vždy nejnovější vydání.

Stáhnutí e-knihy je podmíněno zadáním kódu na poukazu vydaném knihovnou čtenáři. Případně sama knihovna aktivuje čtenáři e-výpůjčku a ten si následně vypůjčí e-knihu do svého zařízení.

Platforma Flexibooks se propojí s knihovním systémem, ve kterém probíhá evidence a řízení e-výpůjček. Po autentizaci a ověření, zda je možné e-knihu půjčit (volná licence) si čtenář stáhne e-knihu do aplikace Flexibooks. Po uplynutí 31 dnů se e-kniha stane pro čtenáře nedostupnou a zároveň se uvolní licence v knihovním systému. Obchodní model je založen na individuálních podmínkách stanovených primárně mezi knihovnou a nakladatelem.

Čtenáři uskuteční během jednoho měsíce určitý počet e-výpůjček a ty jsou následně fakturovány knihovně. Předem si knihovna domluví s Flexibooks pouze rozsah titulů, které umožní půjčovat.

Cena výpůjčky pro knihovnu je o 30 % nižší než pro individuální čtenáře. Je možné dohodnout další slevy závislé na objemu výpůjček.

Součástí tohoto modelu je pro knihovny i nabídka bezplatného on-line zpřístupnění přibližně 3 500 titulů na terminálech knihovny. Zahrnuje částečnou produkci nakladatelů Fraus, Grada, Host, Meander, Portál, Kniha Zlín a dalších.

Flexibooks - multilicence

Druhý model Flexibooks byl představen v listopadu 2013. Knihovna nakoupí balík titulů na jeden rok z nabídky popsané v bodu 4.1. Součástí je počet licencí, určující kolik uživatelů může e-knihu souběžně číst.

Levná knihovna

Od ledna 2014 nabízí Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk knihovnám, institucím i jednotlivcům platformu pro čtení e-knih. Jedná se o odborné tituly z oblastí práva, ekonomie, politologie, filosofie, psychologie a dalších. Způsob zpřístupnění je formou on-line čtení. Knihovny si mohou vybrat mezi dvěma modely:

 • Desktopový přístup v knihovně. On-line čtení na PC v knihovně ve speciální aplikaci (pevná nevyčerpatelná prezenční licence, vždy přístupná v knihovně).
 • Webový přístup. Čtenář může číst on-line e-knihu na svém zařízení (plovoucí licence).

Dobu výpůjčky (pronájmu elektronické publikace) lze nastavit v rozsahu jeden až čtrnáct dní. Maximální lhůtu stanoví knihovna. Čtenář si definuje začátek výpůjční doby (formou rezervace). Přihlášení a ověření probíhá přes Shibboleth. Knihovna také určuje, kolik může mít čtenář souběžně vypůjčených e-knih. Parametry výpůjčky se nastavují v platformě Levné knihovny.

Server posílá do koncové aplikace nebo webového prohlížeče části stránky, které se složí do čitelné podoby. Čtenář nemůže kopírovat, tisknout ani snímat obrazovku (printscreen). Na vybraných partnerských místech (knihovna, instituce) je možné e-knihu nebo její část vytisknout.

Při akvizici zakoupí knihovna určitý počet pevných a plovoucích licencí k danému titulu. Jedna licence stojí na jeden rok 50 % ceny tištěné knihy. Jde o stejný model jako při nákupu tištěných knih.

E-knihy do každé knihovny

Městská knihovna v Praze není přímým poskytovatelem, avšak rovněž nabízí komerční publikace. Jejich projekt byl také zásadním pro další rozvoj půjčování e-knih v českých knihovnách.

V roce 2011 začala MKP zpřístupňovat elektronické verze novějších českých knižních titulů. Dostupné jsou vybrané publikace z nakladatelství Academia, Jan Melvil Publishing, Aleš Prager, Univerzity Pardubice, P3K a vydavatelství VŠCHT.

Dvanáct českých knihoven nabízí prezenční čtení e-knih, které je omezeno na terminály ve vlastních prostorách.

Odkazy

Reference

 1. http://www.lupa.cz/clanky/v-cesku-startuji-pujcovny-e-knih-cteni-ma-byt-diky-nim-levnejsi/

Použitá literatura

HANÁK, Martin. Přehled poskytovatelů českých e-knih a jejich platforem. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 9 [cit. 13.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8277>. urn:nbn:cz:ik‐008277. ISSN 1212-5075.

ebrary. In: aip – odborné informace [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o., 1991- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.aip.cz/produkty/1-ebrary/

eReading.cz [online]. Praha: eReading, s.r.o, 2010- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.ereading.cz

Flexibooks [online]. Plzeň: Fraus Media, s.r.o., 2012- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.flexibooks.cz.

Levná Knihovna [online]. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.levnaknihovna.cz

Na eReading.cz jako v knihovně půjčujeme e-knihy. In: eReading.cz [online]. Praha: eReading s.r.o, 2010- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://www.ereading.cz/cs/vypujcky-navod/

Externí odkazy

ebrary
E-knihy do každé knihovny
eReading
Flexibooks
Levná knihovna

Související články

PAVLÍK, Jiří. E-knihy: Nabídka e-knih v češtině a ve slovenštině, které jsou na trhu dostupné pro knihovny k zařazení do svých služeb. [Záznam webináře]. ÚISK FF UK, 2014 [cit. 28.11.2014]. Dostupné z: https://connect.cesnet.cz/p9qxbr1sn0r/

E-knihy do každé knihovny. In: Městská knihovna v Praze [online]. Praha: hlavní město Praha, c2000- [cit. 2014-09-23]. Dostupný z: http://prezencnieknihy.cz

Klíčová slova

e-knihy, knihovny, e-výpůjčky, půjčování