Panovníci Pozdní doby

Přepis osobních jmen a data vycházejí z publikace M. Vernera, L. Bareše a B. Vachaly Encyklopedie starověkého Egypta vydané v Praze roku 2007.

25.dynastie (754-664 př. Kr.)

Božské manželky Amonovy

26.dynastie (665-525 př. Kr.)


Božské manželky Amonovy

27.dynastie/1. perská nadvláda (525-404 př. Kr.)

28.dynastie (404-339 př. Kr.)

29.dynastie (399-380 př. Kr.)

30.dynastie (380-343 př. Kr.)

,,30.dynastie"/2.perská nadvláda (343-332 př. Kr.)

Řečtí vládcové(332-305 př. Kr.)

boje diadochů