Peter Ingwersen

Peter Emil Rerup Ingwersen (* 1947)[1] je informační vědec a profesor na Royal School of Library and Information Science v Kodani. Peter Ingwersen je světově uznávaným specialistou na Information Retrieval – vyhledávání informací (kognitivními a teoretickými aspekty vyhledávání informací). Aktuálně se zaměřil na webometrii(tento termín společně s Tomasem C. Almindem definoval v roce 1997) a získávání informací. Definoval také web impakt faktor, který slouží k výpočtu důležitosti webové stránky.

V současné době je jedním z nejcitovanějších, tedy i nevýznamnějších, informačních vědců. Za jeho největší přínos informační vědě je považován výzkum v oblasti kognitivního přístupu k interaktivnímu vyhledávání informací a webometrie.

Jako profesor se může pyšnit velkým respektem svých studentů a to hlavně díky jeho schopnosti fascinovat a inspirovat.

Studium

 • V roce 1968 ukončil maturitní zkouškou obor Matematika a fyzika na škole St. Jørgens Gymnasium v Frederiksbergu
 • V roce 1973 získal titul Ph.D. na škole Danmarks Biblioteksskole v oboru Library Information Science

Profesní život

 • 1982 - 1984, výzkumný pracovník v oddělení pro vyhledávání informací v ESA (European Space Agency, Evropská vesmírná agentura). Zabýval se zde vylepšováním uživatelského rozhraní vyhledávacích nástrojů a manažerských systémů. Věnoval se i práci s databázemi (design a implementace)
 • 1984 až do současnosti se věnuje výuce na Royal School of Library and Information Science, Oslo University College a Åbo Akademi University

Vyučuje scientometrii a hodnocení výzkumu. Aktivně se podílel v roce 1990 na založení a rozvoji magisterských programů Master of Science na Royal School of LIS. Později navázal rozvoj programu pro Ph.D, do roku 1993 působil i jako vedoucí obou programů. Od července 1993 se stal vedoucím ústavu Information Retrieval Theory (Teorie získávání informací), který se později sloučil s Department of Information Studies (Katedrou informačních studií).

Aktivně také organizuje mezinárodní konference a kurzy pro studenty doktorských programů.

Zdroj informací: LinkedIn [2]

Výzkum a objevy

 • vyhledávání informací
 • infometrie
 • experimentální výzkum kognitivních procesů
 • ESPRIT Long Term Research Workshop
 • partner a zakladatel Centre for Informetric Studies (Centrum pro informační studie)
 • TAPIR (Text Access Potentials for Interactive IR)
 • modely kognitivního vyhledávání informací
 • Interactive Information Retrieval (IIR)

Další aktivity

 • člen rady NORSLIS (Výkonné rady Severské výzkumné školy)
 • člen institutu informačních vědců (Institute of Information Scientists)
 • přispěvatel pro časopis The Journal of American Society for Information Science & Technology
 • přispěvatel pro časopis Information Processing and Management
 • přispěvatel pro časopis The Scientometrics
 • přispěvatel pro časopis The Journal of Informetrics
 • předsedal 15. konferenci ACM-SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (1992)
 • v letech 1995 až 2000 byl předsedou programového výboru ACM-SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval

Získaná ocenění

 • 1993, Jason Farradane Award
 • 1994, ASIS, New Jersey Chapter Distinguish Lectureship Award - za příspěvky ke kognitivnímu přístupu v oblasti získávání informací
 • 2003, ASIST Research Award za práci v kognitivních perspektivách získávání informací
 • 2005, Thomson Award za mezinárodně nejuznávanějšího a nejvíce citovaného dánského výzkumného pracovníka v sociálních vědách
 • 2005, Derek de Solla Price Medal za výzkum v scientometrii a webometrii
 • 2007, ASIST Outstanding Teacher Award za jeho pedagogické schopnosti a dovednosti v informační vědě
 • 2009, cena ASIST LA Chapter CISTA Award za příspěvky do informační vědy a technologií

Zdroj informací: wiki.knihovna.cz[3] a Wikipedia.org[4]

Webometrie

Poměrně mladý vědní obor, který se zabývá novým pohledem na měření kvality vědeckých prací pomocí citací.[5] Webometrie však neužívá přímo citace jako takové, zaměřuje se hlavně na měření kvality vědeckých prací publikovaných v prostředí World Wide Webu. K měření kvality používá webový ekvivalent citací, tedy hypertextové odkazy. Do webometrie spadá infometrie, bibliometrie a scientometrie. Velkou výhodou webometrie je užitečnost při odhalování aktuálních trendů a jejich následného využití. Bohužel, díky tomu o jak mladý obor se jedná, je webometrie poměrně nepřesná. [6]

Peter Ingwersen v roce 1998 definoval i hodnotu Web impact factor (dále jen WIF). Což je hodnota, určující kvalitu webového příspěvku/vědecké práce pomocí hypertextových odkazů. Funguje podobně jako PageRank či S-Rank.

Další zdroje


Odkazy

Reference

 1. Peter Ingwersen [online]. 2012 [cit. 2016-2-1]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/peter_ingwersen
 2. PETER, Ingwersen. Peter Ingwersen: Professor Emeritus, Dr. Ph., h.c. LinkedIn: Peter Ingwersen, 2015. Dostupné také z: https://goo.gl/fpTGyG
 3. Peter Ingwersen. 2015. Dostupné také z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Peter_Ingwersen
 4. Peter Ingwersen. 2015. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Ingwersen
 5. BJÖRNEBORN, Lennart a Peter INGWERSEN. Toward a basic framework for webometrics. 2004. Dostupné také z: http://www.academia.edu/2926128/Toward_a_basic_framework_for_webometrics
 6. Webometrie [online]. 2016 [cit. 2016-1-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/f/vld8tqlq2k7iuu5r94kt47u19ug36824k7mugtxq3u1i1uijc2-24090?func=full-set-set

Klíčová slova

impakt faktor, webometrie, infometrie, bibliometrie, scientometrie, kybermetrie, vyhledávání informací, databáze