Politické aspekty softwaru

V souvislosti s užíváním a úpravami softwaru a rozšiřováním počítačové gramotnosti uživatelů se objevuje otázka svobody. Free software (svobodný software) je takový software, který uživatelům poskytuje volnost při spuštění, studiu, změnám i šíření dalších verzí softwaru. Podobným konceptem je Open source software. Naopak sotware s uzavřeným kódem, který nelze modifikovat a jehož užití vymezuje jeho autor prostřednictvím udělované licence, se nazývá proprietární software. Příbuzným pojmem je rovněž komerční software.

Free software

Vlivem restriktivního vývoje a komercionalizace softwaru se v hackerských a akademických kruzích diskuzuje o myšlence svobodného softwaru už v 70. letech. Formálně je hnutí za svobodný software ustanoveno v roce 1983 Richardem Stallmanem, který spouští GNU Projekt a v roce 1985 i Free Software Foundation (Nadaci pro svobodný software), která má rozšiřovat povědomí o svobodném softwaru.[1] Stallman je rovněž autorem definice svobodného softwaru, která jeho uživatelům zajišťuje následující svobody:

  • Svoboda 0: Používat program za libovolným účelem.
  • Svoboda 1: Studovat, jak program pracuje a přizpůsobovat ho svým potřebám.
  • Svoboda 2: Redistribuovat kopie programu s cílem pomoci ostatním.
  • Svoboda 3: Vylepšovat program a zveřejnit vylepšené verze tak, aby z nich měla užitek celá komunita.[2]

Open source software

Hnutí za svobodný software ovšem nelze zaměňovat se zastánci Open source software. Oba principy vychází z podobných předpokladů, Open source software se ovšem zaměřuje na dostupnost zdrojového kódu a výhody kolaborativního vývoje softwaru.[3] Koncept Open source software je rovněž více pragmaticky zaměřený na byznysový potenciál volně přístupných zdrojových kódů. V praxi se ovšem myšlenky svobodného softwaru a Open source software většinou prolínají.[4]

Odkazy

Reference

  1. About the FSF: What is free software? In: FSF [online]. 2016 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: https://www.fsf.org/about/what-is-free-software
  2. Free software movement. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software_movement
  3. What is open source software? In: Opensource.com [online]. 2016 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: https://opensource.com/resources/what-open-source
  4. Open source movement. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_movement

Související články

Klíčová slova

Free software, Open source software, GNU Projekt