Problémy citačních indexů

Citační index, též citační rejstřík, je databázový nástroj, pro citační analýzu který umožňuje mapování vědy, prestiže autorů,časopisů nebo oborů a sleduje, kolikrát a kde byla určitá práce citována.

Historie

Rejstřík vytvářel Institut of Scientific Information v Kalifornii, zkráceně ISI, který byl založen Eugenem Garfieldem v r.1960. historicky na něj navazuje Thomson Reuters - Web of Science. Dnes je součástí The Intellectual Property & Science business of Thomson Reuters[1]

Příklady citačních indexů

SSCIE = Science Citation Index Expanded-od roku 1900 do současnosti.Indexuje více než 7100 důležitých časopisů ze 150 vědních disciplín.

SSCI = Social Science Citation Index – zaměřený na společenské vědy a oblast přírodních a technických věd A&HCI = Arts and Humanities Citation Index – uměnovědné a humanistické obory

Conference Proceedings Citation Index - Indexuje příspěvky z konferencí publikovaných v časopisech a knihách ve vědních disciplínách

Jsou dostupné v rámci databáze ISI Web of Science, analytické výsledky z těchto dat jsou podrobně vypracovávány v databázi Journal Citation Reports.[2] [3]

Druhy citačních rejstříků

Polytematické

Oborové

Specializované

Z citačního indexu lze zjistit

 • Kým a kolikrát byl autor citovaný za určité období.
 • V jakých informačních zdrojích byl autor citován.
 • Kolikrát autor citoval, v určitém období, jiné autory.
 • Adresu instituce, kde autor pracuje.
 • Údaje o tom, kteří autoři pracují na stejné nebo podobné problematice.
 • Uznávané autority ve vědě.
 • Ohlas jeho prací u odborné veřejnosti.
 • Z jakých informačních zdrojů autor vychází.
 • V kterých časopisech nejčastěji publikuje.

Problémy citačních indexů

Různorodost oborů, používání jiných rejstříků

 • Má smysl porovnávat jen stejné obory, protože citační zvyklosti se v jednotlivých oborech liší.
 • Vysokou citovanost mají práce z úzkého oboru, přehledové články a některé metodické práce.
 • Mezioborové práce mají obvykle vyšší citovanost.

Špatný přístup k citacím

 • Nezasloužená citovanost (šéfové, drobná spolupráce)
 • Zneužití „mocenského" postavení nebo proto, že jedinec k práci přispěl nějakou drobností
 • Negativní citace mají stejnou váhu jako pozitivní
 • Autocitace – je citace kterýmkoliv spoluautorem tvoří cca 1/3 všech citací, u některých citacích až 90%.

Kvantitativní nikoli kvalitativní metoda

 • Velmi dobré publikace mají málo citací, desítky výjimečně stovky.
 • S nárůstem informací vzniká problém jejich spolehlivosti.

Zastarávání

 • Některé obory mohou být v určité době upřednostňovány a v případě poklesu zájmu stárne i jejich citovanost.

Otázky motivace citování

Tedy, zda se skutečně cituje z hlediska citačních výpočtů, nebo proto, že:

 • v určitém oboru může dominovat spřízněná skupina, jejíž členové se citují navzájem
 • upřednostňuje se spoluautorství v publikacích[5] [6]

Shrnutí

Citační indexy pomáhají při vědecké práci a tvorbě odborných článků, ale je třeba přihlížet k výše uvedeným problémům.

A jak uvádí M. Souček: „ Pro vědu mají velký význam i lidé, kteří sice mají nízkou citovanost, jejich originální badatelský přínos není velký, ale jsou třeba skvělými popularizátory, mají organizační schopnosti nebo umějí dobře přednášet.“[7]

Odkazy

Reference

 1. Institute for Scientific Information. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: en.wikipedia.org/.../Institute_for_Scientific_Informat...
 2. KÖNIGOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z informační vědy. In: [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz
 3. SOUČEK, Martin. Informační věda. In: [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf
 4. SOUČEK, Martin. Informační věda. In: [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf
 5. SOUČEK, Martin. Informační věda. In: [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf
 6. POHL, Ivan. Metody pro evaluaci výsledků VaV - follow up. In: [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: www.projekt-endoskopie.cz/.../metody_pro_evaluaci_vysledku_VaV.ppt
 7. SOUČEK, Martin. Informační věda. In: [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

citační indexy, citační analýza, databáze