Projekt hodnocení výuky a jeho vizualizace v reálném čase

Členové projektu

 • Zuzana Dostálová, Studia nových médií, email
 • Michaela Dvořáková, Studia nových médií, email
 • Jan Misák, Studia nových médií, email
 • Jaroslava Pachlová, Studia nových médií, email
 • Martin Bartoš, Studia nových médií, email
 • Pavla Šedivá, Studia nových médií, email

Motivace vzniku projektu a jeho význam

Studentské hodnocení výuky je tématem, které lektoři a vedení školy řeší opakovaně na konci každého semestru. Chceme lektorům dát zpětnou vazbu nejen na kurz jako celek, ale na jednotlivé hodiny a semináře. A to formou anonymní a nejjednodušší. A především – s výsledky viditelnými v aktuálním čase. Studenti budou hodinu hodnotit bezprostředně po jejím skončení a to formou stisknutí tlačítka na stupnici od 1 do 3. Výsledky se pak budou zobrazovat na dashboardu v grafu. Ty budou veřejně dostupné na adrese vrni.jocellyn.cz.

Použitý materiál a software

 • Arduino Uno - mikrokontroler, který sbírá data z inputu (tlačítka) a dává feedbeck pomocí diod.
 • breadboard - vede proud a slouží k ukotvení jednotlivých součástek; pomocí něj se tvoří obvod.
 • propojovací kabely - slouží k propojení s breadboardem.
 • 3 LED dioda (červená, žlutá, zelená) - slouží pro feedback uživateli, že zmáčknul tlačítko.
 • 3x rezistor: 3x 220-ohm rezistor.
 • 3x 10k-ohm rezistor.
 • 3x tlačítko vypínače - slouží pro sběr inputu.
 • USB kabel; notebook - propojuje počítač a Arduino zařízení, umožňuje nahrát software.
 • Arduino Uno program - slouží ke kódování procesů v zařízení.

Odkazy na knihovnu arduina a vlastní zdrojový kód

Samotný vývoj software můžeme rozdělit na dvě části - kód pro Arduino, který se stará o sběr inputu z tlačítek, blikání LED žárovek pro feedback uživateli a posílání dat na ThingSpeak. Dále jsme také vyvinuli jednoduchý frontend v Javascriptu, který vizualizuje data sebraná z ThingSpeaku. Uložiště dat na ThingSpeak je na této adrese - thingspeak.com/channels/120152.
Pro vývoj byla použita pouze knihovna na správu Ethernet Shieldu.
Zdrojový kód pro Arduino - https://github.com/shosanna/slerkvaluator/blob/master/Hodnoceni2.ino
Zdrojový kód pro frontend - https://github.com/shosanna/slerkovaluator-frontend

Popis vývoje a konečné verze vlastního produktu

V první fázi projektu jsme nejprve otestovali fungování jednodušší verze zařízení. K Arduinu jsme připojili breadboard pomocí propojovacích kabelů. Na breadboard jsme připojili dvě červené LED diody a jednu zelenou LED diodu. Diody byly připojeny katodou (krátká nožička dioda) ke GND portu skrze 220-ohm rezistory. Anody (dlouhá nožička diody) byly skrze propojovací kabely připojeny k Arduinu do svého vlastního slotu. Poté byly na breadboard připojeny tři vypínače, které byly připojeny z jedné strany propojovacím kabelem k Arduinu a druhou stranou k přívodu proudu. Zároveň musely být připojeny 10k-ohm rezistory ke každému vypínači. Vypínač jsou ve výchozím nastavení nastaveny na LOW - pokud nejsou stlačeny. Po stlačení vypínače se rozsvítí příslušná dioda.
Finální projekt funguje podobně jako první prototyp - připojené jsou 3 tlačítka a 3 diody. Po zmáčknutí tlačítka se rozsvítí daná dioda u něj. Dioda říká uživateli, že provedl hodnocení a nemusí tedy tlačítko mačkat znovu. Po smáčknutí tlačítka se data ihned odesílají na ThingSpeak.
Frontend, dostupný na adrese http://vrni.jocellyn.cz/ sbírá data z ThingSpeaku a vizualizuje je - jak ve formě tabulky s hodnotami tak ve formě grafu. Frontend je napsán v Javascriptu - ten se stará o získání dat a o jejich úpravu - zjištění předmětu, vypočítání průměru.

Fotogalerie