Psací stroj

Psací stroj je vynález z 18. století, který se rozšířil až ke konci 19. století. Byl to mechanický nástroj, který, vedle tiskařských zařízení, pomohl lidstvu k rychlejšímu a praktičtějšímu zaznamenávání psaného textu na papír. Předtím se pro osobní i pracovní potřeby psalo pouze ručně. Mechanické psací stroje se časem vylepšovaly a vznikly tak elektronické či elektromechanické psací stroje.

Součástky psacího stroje a jejich funkce

V průběhu posledních dvou staletí bylo vytvořeno velké množství druhů psacích strojů. Jejich součástky se samozřejmě často liší. Základní součástí všech psacích strojů je klávesnice, jejíž nejběžnější rozložení je QWERTY nebo QWERTZ. Dále se psací stroj skládá z mechanického nebo elektrického zařízení, které umožňuje převod textu. Text se tiskne na papír, který se posouvá po válci. Po každém úhozu se vytiskne jeden znak a zároveň s tím se buď posune válec s papírem o nastavitelný kus doleva, nebo se pousává psací zařízené doprava.[1]

Historie psacího stroje

Počátky psacího stroje

Koncept psacího stroje se datuje minimálně do roku 1714, jehož autorem byl Angličan Henry Mill. První prokázaně fungující psací stroj sestrojil Ital Pallegrino Turri v roce 1808. Přístroj vytvořil pro svoji slepou přítelkyni hraběnku Carolinu Fantoni da Fivizzano. Není známo, jak Turriho psací stroj vypadal, ale dodnes se dochovaly exempláře dopisů hraběnky Caroliny, které na přístroji napsala.[2]
V průběhu 19. století se o vytváření psacích strojů zajímalo několik vynálezců v Evropě a ve Spojených státech. Žádný z jejich přístrojů nicméně neměl až do konce 19.století velké komerční úspěchy. I přesto existovalo několik strojů, které zaznamenalo zájem společnosti. Jedním z nich byl například přístroj dánského pastora Rasmuse Mallinga-Hansena, který mohl připomínat mnohokrát větší jehelníček. Jeho přístroj byl jako dar zakoupen Fridrichu Nietzschemu. Stejně jako většina lidstva, ani on však nedokázal psací stroj prozatím ocenit. [2]

První velké úspěchy

O něco úspěšnější byl Američan Christopher Latham Sholes, wisconsiský novinář, básník a občasný vynálezce. Sholes si svůj vynález nechal patentovat v červenci roku 1868, ale s výrobou Sholes & Glidden Type Writer se začalo až pozdě roku 1873. Na americký trh se tento psací stroj dostal o rok později. Sholes & Glidden Type Wrtiter umožňoval psát pouze velkými písmeny a měl QWERTY klávesnici. S&G se také lišil svým vzhledem, neboť byl dekorativně vyzdoben květinovým vzorem. Vzhledově se tento psací stroj podobal šicímu stroji, a to protože byl vyráběn v oddělení pro výrobu právě šicích strojů zbrojní společnosti Remington. Stejně jako většina prvních psacích strojů i tento byl zařízen tak, že pisatel nemohl při psaní vidět svou práci. Jednotlivé [2]
Nicméně ani tento psací stroj se nedokázal prodávat masově. Mezi lety 1874 a 1878 se jich prodalo jen necelé čtyři tisíce. Většina lidí v té době neviděla v používání psacího přístroje velké výhody. Psací stroje měly poměrně velkou poruchovost a byly i poměrně drahé. V roce 1873 přišla recese, která mnohé od investice do psacích strojů odradila. Nejhorším problém ale nebyla technické nedostatky nebo ekonomika. Byla to sociální rezistence a všeobecná nechuť opustit staré zvyky a tradice. Psaní dopisů se jak v osobní, společenské i podnikatelské sféře stalo téměř uměním. Existovala zde přísná pravidla pro formu a styl písma pro jakýkoli druh dopisů. Zejména v 70. a 80. letech 19. století bylo běžné, aby mladí ambiciozní muži navštěvovali lekce krasopisu a dívky se cvičili v módní kaligrafii. Přesto se našly výjimky. Například i Mark Twain si jeden pořídil ještě v době, kdy pro spisovatele nebylo psaní na psacím stroji běžné.[3]
Psací stroj S&G skončil a jeho nástupcem se stal model Remington, který se zpočátku potýkal s různými problémy. Nakonec se ale dočkal éry vzestupu psacích strojů a stal se jedním z nejdominantnějších produktů na trhu. V roce 1888 prodala Remington Standard Typewriter Company 18 000 strojů. [3]

Éra elektrických a elektronických psacích strojů

Základy pro vznik elektrického psacího stroje položil Thomas Alva Edison svým vynálezem univerzálního tiskacího telegrafu pro burzu v New Yorku v roce 1870. První elektrické psací stroje vyráběla v Americe Blickensderf Manufactoring Company od roku 1902. Neměly ale komerční úspěch, protože elektřina ještě nebyla standardizovaná a napětí bylo v každém městě různé. Postupem vznikaly nové elektronické psací stroje, které vyráběly firmy z celého světa. Velmi oblíbenou značkou se stala Olympia. Tyto psací stroje měly největší úspěch v Německu. Zajímavé bylo, že firma vyráběla i model pro hendikepované, který se mohl ovládat jednou rukou. Elektrické psací stroje obsahovaly jedinečnou elektrickou součástku - motor. Velká éra elektrických psacích strojů přišla se zahájením výzkumu a výroby v IBM. Jejich modely byly například Electromatic Model 04 z roku 1941, nebo IBM Selectric psací stroje, které byly představeny v roce 1961. [4]
Konečnou fází vývoje psacích strojů byl rozvoj elektronických psacích strojů. Xerox Corporation poprvé představila svoji řadu elektronických psacích strojů v roce 1989. Po nějakou dobu měly jejich produkty velký úspěch. Měly elektronickou paměť a displej, který umožňoval vidět chyby ještě před tím, než byly vytištěny. Tyto a podobné elektronické psací stroje měly zabudované kontroly gramatiky, magnetickou kartu nebo disketu pro ukládání textů. Používání psacích strojů bylo postupně vytlačeno vzrůstající dostupností osobních počítačů.[4]

Psací stroje v současnosti

Psací stroje tvořily v jedné éře nepostradatelnou součást života některých spisovatelů. Ačkoli je tato éra dávno pryč, v posledních několika letech vytvořilo několik designérů různé zařízení a softwary, které znovu oživují zapomenuté výhody psacího stroje. Například Jack Zylkin je výrobcem zařízení The USB Typewriter. Je to souprava elektroniky, která se instaluje na psací stroj a pošle vše co napíšete do připojeného digitálního zařízení (počítače, tabletu, chytrého telefonu). Designér Adam Leeb a vývojář Patrick Paul uvedli minulý rok na trh své zařízení Hemingwrite. Je to v podstatě nástupce elektronických psacích strojů. Toto přenosné digitální zařízení obsahuje kromě klávesnice obrazovky, baterii s šestiměsíční životností a paměť pro jeden milion stránek. Důvodem těchto inovátorů pro modernizaci psacích strojů je možnost oddělit psaní od úpravy textu. Spisovatelé se tak nesoustředí jen na neustálou či ukvapenou korekcí všeho, co napíší. Mnohé autory tento způsob láká, protože je nutí více přemýšlet a rozvíjet svůj styl psaní. [5]

Odkazy

Reference

  1. Psací stroj. Wikipedie, Otevřená encyklopedie [online]. poslední editace stránky 2015-10-14, [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Psac%C3%AD_stroj
  2. 2,0 2,1 2,2 POLT, Richard. A Brief History of Typewriters. In: The Classic Typewriter Page [online]. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: http://site.xavier.edu/polt/typewriters/tw-history.html
  3. 3,0 3,1 MONACO, Cynthia. The Difficult Birth of Typewriter. Harvard Business Review [online]. March/April 1989, 67(2), p214-215 [cit. 2015-12-28]. ISSN 0017-8012. Dostupné prostřednictvím EBSCOhost z: http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/search/basic?sid=fcfdae0b-2787-4784-8da2-b5ad69f03189%40sessionmgr113&vid=7&hid=102
  4. 4,0 4,1 Typewriter. Wikipedia, The Free Encyklopedia [online]. poslední modifikace stránky 2015-12-24, [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Typewriter
  5. LIEFF AXELBAN, Rachel. Typewriters in the 21st Century. Poets & Writers [online]. January/February 2015, 43(1), p12-15, [cit. 2015-12-28]. ISSN 0891-6136. Dostupné prostřednictvím ProQuest z: http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/1668186484?accountid=15618

Externí odkazy

Klíčová slova

psací stroj, historie psacího stroje, vynálezy