Rafael Capurro

Rafael Capurro

Rafael Capurro (*20. listopadu 1945 Montevideo, Uruguay) je uruguayský filozof, akademický profesor a specialista v oblasti informační etiky žijící v Německu.[1]

Studium

V roce 1963 ve věku 18 let vstoupil do jezuitského řádu v Uruguayi. Zde studoval na koleji nejdříve humanitní vědy, později se přesunul na fakultu filozofie a teologie v Buenos Aires. Z filozofie získal v roce 1970 tzv. licenciát (předstupeň doktorátu v běžném akademickém prostředí) na jezuitské Universidad del Salvador.[2]

Po dokončení studia vystoupil z jezuitského řádu a v Buenos Aires pracoval v oblasti dokumentalistiky. V rámci zaměstnání se přihlásil do výměnného vědeckého programu a díky němu se dostal do Německa, kde při práci v Dokumentačním středisku pro atomovou energii v roce 1973 získal ve školícím centru v Karlsruhe[1] diplom z dokumentalistiky. V Německu se pak z důvodů politické nestability v Argentině rozhodl zůstat.[2]

Vědecká práce a dílo

První problematikou, s níž se profesně setkal už v Buenos Aires a později v ní pokračoval v Německu, bylo budování databází dokumentů pro atomovou energii. Po rozhodnutí zůstat v Německu byl mezi lety 1974 - 1975 zaměstnán jako dokumentalista na různých pozicích. Byl zaujat konceptem informace, na který dokázal nahlížet jak filozoficky z hlediska svého vzdělání, tak technologicky vzhledem ke své profesi, a rozhodl se pokračovat ve studiu.[2] Na Düsseldorfské univerzitě požádal o možnost tvorby disertační práce a dokončení studia. Roku 1978 zde získal titul doktora filozofie[1] a jeho práce s názvem Information. Ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen Begründung des Informationsbegriffs (Informace. Příspěvek ke vzniku konceptu informace z hlediska etymologie a dějin myšlení) získala ocenění magna cum laude (s velkým oceněním.)[2]

V letech 1986 - 2009 vyučoval Cappuro na Univerzitě médií ve Stuttgartu. V této době začíná i jeho vědecká publikační činnost. V rámci Steinbeiské Univerzity (Steinbeis-Hochschule) v Berlíně působil mezi lety 2008 - 2013 jako ředitel Ústavu pro informační etiku[3].

V současné době je Rafael Capurro členem poradních výborů v oblasti informační etiky na Univerzitě médií ve Stuttgartu a ve fóru ID4Africa v Africe. Od roku 2014 vyučuje také na University of Tsukuba v Japonsku. [1]

Během svého působení byl zakladatelem či spoluzakladatelem organizací Capurro Fiek Foundation, International Center for Information Ethics, Red Latinoamericana de ética de la información, Africa Network for Information Ethics a International Society for Information Studies. [3].

Teorie a přínos

Mezi témata, jimiž se Capurro v rámci informační etiky zabývá, patří např. robotika, internet a jeho důsledky (např. v sociologii a psychologii), soukromí a svoboda ve světě technologií či elektro-odpad v zemích třetího světa. Jeho specializací je pak pojem zpráva. Zkoumá např. čím se zpráva odlišuje od informace samotné a pak teorii zpráv často označovanou pojmem angeletika.[2]

Jeho důležitým přínosem v této oblasti je např. pojmenování atributů pojmu zprávy jako vertikální či heteronomní. Od horizontální informace se podle této teorie liší zpráva především tím, že ji mohu pouze dostat, že přichází pouze od ostatních a nemohu se o jejím přijetí rozhodnout.[2]

Členství v organizacích

Rafael Cappuro je zakládajícím členem organizace International Center for Information Ethics (ICIE), která vznikla r. 1999, a za účelem výzkumu a vyučování informační etiky sdružuje univerzity po celém světě. Dále je členem např. organizací Africa Network for Information Ethics, která se zabývá problematikou informační etiky z pohledu afrického kontinentu, a International Society for Information Studies (IS4IS).[1]

Publikace

Rafael Capurro přispívá od roku 1985 do řady periodik i odborných publikací. Zde jsou uvedeny jen knižní tituly, u nichž byl hlavním nebo jedním z hlavních autorů.[1]

 • 1978 - Information : Ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen Begründung des Informationsbegriffs
 • 1986 - Hermeneutik der Fachinformation
 • 1995 - Leben im Informationszeitalter
 • 2002 - Netzethik : Grundlegungsfragen der Internethethik (spolu s HAUSMANNINGER, Thomas)
 • 2003 - Ethik im Netz
 • 2007 - Localizing the Internet : Ethical Issues in Intercultural Perspective (spolu s FRÜHBAUER, Johannes; HAUSMANNINGER, Thomas)
 • 2009 - Ethics and Robotics (spolu s NAGENBORG, Michael)
 • 2011 - Messages and Messengers. Angeletics as an Approach to the Phenomenology of Communication (spolu s HOLGATE, John)
 • 2013 - The Quest for Information Ethics and Roboethics in East and Wes(spolu s NAKADA, Makoto)
 • 2013 - Digital Whoness: Identity, Privacy and Freedom in the Cyberworld (spolu s ELDRED, Michael; NAGEL, Daniel)

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Rafael Capurro: English Homepage [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://www.capurro.de/home-eng.html
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem | Ikaros [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://ikaros.cz/nad-informacni-etikou-a-vyzvami-informacni-spolecnosti-s-rafaelem-capurrem
 3. 3,0 3,1 Rafael Capurro. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Capurro

Externí odkazy

Související články

Informační etika

Klíčová slova

Informační etika, angeletika, zpráva