Ralph Hartley

Ralph Hartley (30. listopad 1888 - 1. května 1970), celým jménem Ralph Vinton Lyon Hartley, byl americký teoretik informační vědy[1]20. století, jehož práci z r.1928 „Transmission of Information“ lze považovat za jeden ze základních kamenů pozdější teorie informace Clauda Shannona. [2]

Hartley ralph-vinton-lyon-001

Život a vzdělání

Ralph Hartley se narodil 30. listopadu 1888 ve městě Sprucemont v americkém státě Nevada. Roku 1909 získal titul B.A (Bachelor of Arts) na univerzitě v Utahu. Jako příjemce Rhodosova stipendia získal bakalářský titul v roce 1912 a titul bakaláře věd v roce 1913 na Oxfordské univerzitě. Zemřel 1. května 1970 ve věku 81 let.[3]

Práce

Po návratu ze studijního pobytu v Anglii byl Hartley přijat do výzkumné laboratoře Western Electric Company a v roce 1915 dostal na starost vývoj rádiového přijímače pro transatlantické radiotelefonní testy společnosti Bell System. Oscilační obvod, nesoucí jeho jméno, vynalezl během této doby a také vynalezl svůj oscilátor, sloužící k eliminaci „triodových trubic“ vycházející z vnitřního párování. Během první světové války Hartley vypracoval principy, které vedly k vývoji zvukových směrových vyhledávačů ("sound-type directional finders"). Po válce působil ve společnosti Western Electric Company a později v Bell Laboratories. Pracoval na vývoji převaděčů a technologiích hlasových a nosičových přenosů. Po desetileté výzkumné odmlce zapříčiněné nemocí se v roce 1939 vrátil zpátky do Bellových laboratoří jako poradce a během druhé světové války byl zapojen do specifický projektů. Z Bell Laboratories odešel v roce 1950.[3]

Hartleyho oscilátor

Hartley-US-Pat 1,356,7631

Hartleyho oscilátor (vynalezen v r. 1915) je elektronický oscilační obvod, který se vyznačuje odbočkou na cívce. Patří mezi oscilátory v tříbodovém zapojení, ve kterém je oscilační kmitočet určován laděným obvodem sestávajícím z kondenzátorů a induktorů. Charakteristickým rysem tohoto zařízení je skutečnost, že laděný obvod se skládá z jednoho kondenzátoru paralelně ke dvěma induktorům zapojeným sériově (nebo jediným se závitem cívky) a signál zpětné vazby potřebné pro kmitání je převzat od středového spojení obou induktorů.[4]. [5]


Přínos pro informační studia

Na mezinárodním kongresu, který se konal v roce 1927 v Itálii, Hartley prezentoval své závěry a použil při tom nové slovo „informace“. Představil tu základní teorém a zcela novou sadu definic. Teorém by se dal definovat jako „většina informací, které lze přenést v jakoukoli danou dobu, odpovídá dostupnému kmitočtovému rozsahu".[6] Na kongresu také představil celou řadu idejí. Tou první byla sama informace, o které prohlásil: „Slovo informace je v běžném používání velmi přizpůsobivé.“[6] Informaci chápal jako záležitost komunikace, k níž dochází pomocí symbolů a ty následně přenášejí význam. Potud se jedná o velmi obecná východiska a Hartley si toho byl vědom. Potřeboval něco měřitelného. Začal tedy počítat symboly bez ohledu na jejich význam a narazil na zjištění, že některé symboly mohou přenášet více informací než jiné. „Cílem však bylo vyloučit z rovnice lidské poznání.“[7] Zdálo se jasné, že množství informace by mělo odpovídat počtu symbolů. Aby postihl Hartley vztah mezi množstvím symbolů a množstvím informace, vymyslel tuto rovnici:

               H = n log s

H – množství informace
n – počet přenášených symbolů
s – velikost abecedy

Vztah mezi množstvím informace a velikostí abecedy je logaritmický (dvojnásobí-li se množství informace, je třeba velikost abecedy umocnit na druhou). Hartley pomocí přesvědčivé analýzy dokázal, že celkové množství informace závisí na 2 faktorech: na čase pro přenos a šířce pásma kanálu. Hartley tuto svou teorie publikoval v časopise vydávaném Bell Laboratories, kde si ji se zájmem přečetl Claude Shannon. Ten matematické ideje Ralpha Hartleyho pochopil, vzdor tomu, že si nemohl nevšimnout problému s definicemi použitých pojmů. [8]

Ocenění

V roce 1946 obdržel Hartley Medaili Cti [9] nejvyšší ocenění Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) za svou dřívější práci na oscilujících obvodech, za užití triodových trubic a též za jeho rané nalezení a objasnění základního vztahu mezi souhrnným objemem informací, které lze přenést přenosovým systémem omezené kapacity a potřebným časem. Hartley nadále zůstal členem Americké asociace pro vědecký pokrok.[10]


Reference

 1. BURACHOVIČOVÁ, Eva. Rozdílné přístupy v chápání informační vědy. Praha, 2006. Bakalářská. Univerzita Karlova.
 2. Ralph Hartley. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Hartley
 3. 3,0 3,1 Ralph Hartley. In: Engineering and Technology History Wiki [online]. [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: http://ethw.org/Ralph_Hartley
 4. Hartley oscillator. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Hartley_oscillator
 5. Oscilátory. Kutilův koutek [online]. [cit. 2016-02-02]. Dostupné z:http://www.dmaster.wz.cz/teorie/oscilatory/oscilatory.htm#hart
 6. 6,0 6,1 GLEICK, James. Informace: historie, teorie, záplava. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2013, 162 s. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-415-5.
 7. GLEICK, James. Informace: historie, teorie, záplava. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2013, 163 s. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-415-5.
 8. GLEICK, James. Informace: historie, teorie, záplava. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2013, 396 s. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-415-5.
 9. IEEE Medal of Honor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_Medal_of_Honor
 10. Ralph Hartley. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Hartley
.

Souvisejíci články

Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory
Claude Shannon

Klíčová slova

Ralph Hartley , informační věda, Claude Shannon, informace, komunikace, symbol