Retikulární formace

Verze z 4. 7. 2014, 16:39; Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 • šedá hmota seskupená do četných jader jdoucí přes celý mozkový kmen
 • vývojově jedna z nejstarších částí mozkové tkáně
 • jádra se spojují a tvoří síť -multisynaptická síť – zpomaluje přenos informací, kvůli stálému přepojování mezi synapsemi
 • podíl na dýchání, krevním tlaku, srdeční aktivitě
 • dvě části:
 1. ascendentní (informace jdoucí z periférií do centra)
 2. descendentní (z centra na periferii)
 • obě tyto části se ještě dělí na další dvě části:
 1. inhibiční (zpomalují informace)
 2. aktivační (zrychlují informace)

Descendentní inhibiční systém RF

 • přijímá aferentace z mozečku, mozkové kůry a bazálních ganglií
 • pokud dojde k podráždění tohoto systému, dojde k omezení pohybu, který je regulován z těchto tří oblastí mozku

Descendentní facilitační (aktivační) systém RF

 • podrážděním dojde k zesílení míšních reflexů
 • může dojít k převaze facilitačního nad inhibičním systémem →decelebrační rigidita = stav desinhibice, vystupňování propriorecepčních reflexů (zvýšení svalového tonu), dolní končetiny jsou natažené a špičky směřují dovnitř, horní končetiny jsou natažené a ruce jsou v pronaci (dlaněmi ven), záda a hlava jsou zvráceny dozadu, jakoby do oblouku; může dojít ke křeči a člověk se opravdu stočí do oblouku = opistotonu, převaha sympatiku nad parasympatikem – zvýšené slinění i aktivace nosní sliznice, větší motilita trávícího systému (vyšší sekrece trávících šťáv), může být způsobeno při poruše retikulární formace(krvácení, nádory, úrazy) nebo poškozením chemickou látkou (botulotoxin)

Ascendentní facilitační systém RF

 • přenos informací směrem k hypothalamu a thalamu
 • zajišťuje probouzení se ze spánku a udržení bdělého stavu
 • při stimulaci vzniká probouzecí reakce, při vyřazení tohoto centra nejde probuzení vyvolat (člověk je pořád ve spánku)

Ascendentní inhibiční systém RF

 • při přerušení se vyvolá trvalá bdělá aktivita (člověk nikdy neusne)

Zdroje