Sexuální dysfunkce u žen

 • zatímco u mužů jsou farmakologické prostředky pro nápravu, u žen jsou tyto prostředky minimální

Poruchy apetence

 • u žen nejčastější
 • u Weisse jsou nejčastějšími případy páry s rozdílnou apetencí
 • žena, dokud je zamilovaná, může muže uspokojovat nehledě na její reálné potřeby, ale pak zamilovanost přejde a žena nechce, muž začne sex vyžadovat, nutit ji, může z toho být nervózní → žena se nejdřív začne do toho nutit, jenže to jde jen dočasně → to končí až tělesným odporem - muž na ní jen sáhne a ona má husí kůži, už z toho není cesty ven
 • pokud pár dojde jen do stádia, kdy ona se nutí, a přijdou za Weissem, říká jim historku: “když dva půjdou na túru, čím tempem se budou řídit - tím pomalejší a slabším, nebo silnějším a rychlejším“
 • je zde tedy jediná možnost - frekvence bude určovat zásadně partner s nižší potřebou, jinak to špatně dopadne, nejde zde udělat kompromis
 • rozdíly v apetenci v páru jsou častější: žena s nižší potřebou, muž s vyšší potřebou, ale bývá to i na opak
 • ženy někdy chtějí pouze tělesnou blízkost, ale ne skončit sexem, jejich partneři ale jejich přitulení berou jako výzvu k sexu, tak za nimi ani ty ženy nechodí → doporučuje se, že se pomazlí, přitulí, jdou společně tam, kam až mohou, pak ta žena skončí a partner se přiveden k orgasmu sám
 • příčiny:
 1. konstituční (vrozené)
 2. psychologického charakteru (sexuální trauma v anamnéze)
 3. vztahové (ztratí zájem milovat se s nějakým mužem, je to selektivní, týká se to jen toho jednoho muže)
 • pro rozlišení vrozené a získané ztráty apetenci se ptáme také na sexuální fantazie a masturbační aktivity (může třeba také trpět nějakou deviaci, proto nemusí mít chuť k sexu s mužem; nedostatek apetence znamená také nedostatek masturbace)
 • neexistuje afrodiziakum, které by podpořilo ženskou apetenci, je to mýtus (jediné, co pomůže, je testosteron, ale kvůli androgenizaci ho nelze podávat)
 • deprese způsobuje snížení sexuální apetence, léčba některými antidepresivy ale také vede ke snížení apetence (ale například Tritikon/Trazudon, Velbutrin, Aurorix nemají tyto účinky na sexualitu)
 • starší výraz frigidita je nejasný, protože se to používalo pro poruchu apetence i pro poruchu vzrušivosti

Nedostatečné vzrušení

 • nedostatečné vzrušení vede k nedostatečné lubrikaci
 • to vede k dyspareunii a algopareunii, to vede k nepřítomnosti orgasmu
 • 5% žen není nijak vzrušivé (vůbec nic je nevzruší)
 • vzrušení jde z Bartoliniho žlázek
 • příčiny jsou stejné jako u poruchy apetence + nevhodnou technikou dráždění, která spočívá v malé znalosti mužů o sexuální reaktivitě žen (neví, že většina žen je klitoridálně vzrušivé)
 • vaginálně vzrušivé ženy mají Grafenbergův bod (G-bod) - na přední stěně pochvy je fazolovitá oblast v hloubce asi 2/3 prstu, kterou když dráždíme, dojde k orgasmu, tato oblast je u zadní oblasti klitorisu, u 2/3 žen, když je dráždíme v této oblasti až k orgasmu, dojde k ženské ejakulaci (výstřik tekutiny)
 • když se na ženskou ejakulaci přišlo, Scene tvrdil, že ženy mají prostatu (protože vystřikují prostatickou tekutinu), proto se tomu říká Sceneho žlázy, nedávno bylo uznáno, že ženy mají prostatické tělesa
 • existují i poruchy lubrikace organického původu (nikoli kvůli nedostatku vzrušivosti) - jde o poruchu Bartoliniho žlázek, léčí se lubrikačním gelem

Anorgasmie

 • 8% žen - vzruší se, ale nedojdou k orgasmu
 • pravděpodobně je většina z nich konstitučně anorgastická
 • ženský orgasmus je asi nejmladší fylogenetickou funkcí, jiní primáti nemají orgasmus (samice) → zvířata totiž mají vyústění ženského pohlavního orgánu dozadu, zatímco ženy dopředu, soulož tedy probíhá tváří v tvář a tím je současně drážděn i klitoris (muselo dojít k přestavbě ve fylogenezi, neví se ale proč se to stalo, jakou to má fylogenetickou funkci)
 • chvíli se myslelo, že ženský orgasmus způsobuje stahy dělohy a to že vtahuje spermie dovnitř, ale nedávno se zjistilo, že je to právě naopak, spermie to vypuzuje
 • anorgastický typ s negativní odpovědi: bolest a negativní pocity při a po styku
 • anorgastický typ s pozitivní odpovědi: prožívají milovaní pozitivně, těší je ta intimita, po milování nemají negativní pocity
 • větší šanci na nápravu mají ženy s negativním typem, protože je tam potence dosáhnout orgasmu

terapie:

 • obecně platí, že není moc úspěšná
 1. krok: terapie je v rámci masturbačního nácviku - nejdříve se jim vysvětlí, jak to mají dělat (pomocí sprchy, vibrátoru - k dráždění klitorisu, rukou…) - sama musí odhalit, co je pro ni optimální (naučí se to sama a pak to naučí partnera, upozornit ji na důležitou roli fantazie
 2. krok: naučit to partnera (klidně, aby ji to on udělal tou sprchou)
 • změnit jejich postoje → málo kdo dosahuje orgasmu najednou a při souloži, ale lidé si to často myslí
 • ještě mají šanci v tom, že ženy zrají déle a plně dozrávají až po třicítce (po třicítce už je jich jen 2% anorgastických)

Vaginismus

 • křečovité stažení poševního vchodu, že to neumožňuje proniknutí penisu do pochvy, je to velice bolestivé
 • příčiny jsou psychogenní, ale někdy nejde tu příčinu najít (ten spouštěcí bod)
 • jádrem je však strach, úzkost (třeba z bolesti při prvním styku)
 • terapie je jednoduchá, spočívá v postupném rozšiřování poševního vchodu (lékaři to dělají prsty, Weiss je učí, jak to mají samy dělat a to především ve spojitosti s masturbací - když se vzruší, strkat si do pochvy jeden prst, pak dva, až se ji tam vejde vibrátor, pak může zkusit sex s partnerem)
 • žena potřebuje vědět, že to má pod kontrolou (proto to má pak s partnerem dělat tak, že on leží na zádech a ona sama se nasunuje, aby to mohla sama ovlivnit)

Dyspareunie a algorapeunie

 • bolestivá soulož i přes vzrušení a zvlhčení
 • poslat ke gynekologovi kvůli zánětu, to je nejčastější příčina

Zdroje