Skarab

Skarab je pečetidlo či amulet, jenž má tvar brouka vrubouna posvátného, považovaného v Egyptě za symbol slunečního boha a znovuzrození. Vyráběny mohly být z různých materiálů.

Od Prvního přechodného obodbí jsou doložena pečetidla ve tvaru skarabů s popsanou spodní stranou. Během Nové říše, především pak za 18.dynastie, se objevují komemorativní skaraby, na nichž byly zaznamenány významné události, jako např. sňatky panovníka. [1]

Srdeční skarab

Kromě praktických ryze praktických účelů byly skaraby používány také v náboženské sféře, jedná se o jeden z nejznámějších a také nejrozšířenějších egyptských amuletů.

Srdeční skaraby

Jedná se o skaraba, vyřezaného z tmavého, tedy většinou černého nebo tmavě zeleného kamene, který se měl umístit na mumii zemřelého k místu, kde bylo srdce.[2] Cílem tohoto počínání byla snaha zabránit tomu, aby srdce člověka, považované v Egyptě za sídlo paměti, svědomí atp., svědčilo proti člověku u posmrtného soudu a prozradilo na něj jeho špatné skutky. K tomuto účelu sloužilo také říkání 30B z Knihy mrtvých, které bylo často zapsáno na spodní straně srdečních skarabů.

Nejstarší doložený srdeční skarab pochází z obodbí 13.dynastie a patřil člověku jménem Nebanch. [3]

Reference

  1. Verner-Bareš-Vachala 1997: 400
  2. Pinch 2010: 155
  3. Andrews 1994: 56

Literatura

Andrews, C. 1994: Amulets of ancient Egypt, London, British Museum Press.

Gee, John 2009. Of heart scarabs and balance weights: a new interpretation of Book of the Dead 30B. Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 36, 1-15.

Patch, Diana Craig 2005. Heart scarabs and amulets. In Roehrig, Catharine H., Renée Dreyfus, and Cathleen A. Keller (eds), Hatshepsut: from queen to pharaoh, 214. New York; New Haven: Metropolitan Museum of Art; Yale University Press.

Pinch, G. 2010: Magie ve starém Egyptě, Praha, Mladá fronta.

Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B.: 1997. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha.