Citace

Bibliografické detaily ke stránce Historie ÚISK a knihovnictví v letech 1948‒1968